Gå til indhold

Pas og kørekort

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.


Dette har som følge, at der fra 1. januar 2012 ikke længere vil være mulighed for at søge om pas i Estland. Der henvises i stedet til ambassaderne i Riga eller Helsingfors. Dog er det stadig muligt at søge om pas på ambassade i Tallinn for børn under 12, se nedenfor.

   

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Tilsvarende gælder allerede i dag for statsborgere fra visse andre EU-lande, der er bosat uden for deres hjemland. De må også rejse til hjemlandet for at få et nyt pas.


Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilkensomhelst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Det er muligt mod et gebyr at få udleveret pas bestilt i Danmark på ambassaden i Tallinn. 

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis du har akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.
Fra 15. juni 2012 er det nu igen muligt for børn under 12 år at søge om pas på ambassaden i Tallinn.


Ved udlevering af nyt pas annullerer vi det gamle pas. Det nye pas afhentes på ambassaden. Se gebyrregler og andre krav på følgende link.