Gå til indhold

Kørekort

Et dansk kørekort er gyldigt inden for EU, Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Dansk kørekort udstedes til personer med fast bopæl i Danmark. 

Fastboende danskere i Estland henvises til at kontakte de estiske myndigheder med henblik på udstedelse af estisk kørekort. Til brug for dette kan rekvireres en erklæring fra dansk politi om ansøgerens førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Center for Almen Jura
Kriminalregistret
Polititorvet 14
1780 København V
Telefon: +45 35 21 62 22
E-mail: [email protected] eller [email protected]

I medfør af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1026 af 21. oktober 2004 kan kørekort kun udstedes til personer der har sædvanlig bopæl i Danmark. Denne begrænsning finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort. Udstedelse af duplikatkørekort og fornyelse af kørekort kan endvidere ske til personer, der har erhvervet dansk kørekort, og som hverken har sædvanlig bopæl i Danmark, i et andet EU-land eller i et land, der har gennemført EU-direktiv nr. 91/469/EØF om kørekort (pt. Island, Norge og Liechtenstein). Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig i mindst 185 dage inden for et kalenderår som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning til stedet.

Ansøgere om kørekort skal godtgøre deres identitet ved at forevise et gyldigt pas eller kørekort. Er dette ikke muligt, skal der vises både billedlegitimation og original dåbs-, navne- eller fødselsattest.

Internationalt kørekort

Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort. Det internationale kørekort er kun gyldigt sammen med det danske kørekort og udstedes således kun mod forevisning af dansk kørekort. 

Ansøgninger om det internationale kørekort skal indsendes direkte til ethvert Borgerservicecenter i Danmark. 

Ansøgninger kan undtagelsesvis sendes gennem ambassaden mod et gebyr. Ansøgere skal møde personligt, for at ambassaden kan kontrollere ansøgerens identitet. Følgende skal fremvises:
Et gyldigt dansk kørekort
Et gyldigt pas
Ansøgningsskema P22 for kørekort skal udfyldes og underskrives.
Et pasfoto 

Kørekort udstedes centralt i Danmark og sagsbehandlingstiden er 3-4 uger plus forsendelse.


Mistet/stjålet kørekort

Hvis dit danske kørekort bortkommer/bliver stjålet, mens du er på ferie i Estland, skal du anmelde det ved de lokale politimyndigheder, samt kontakte Færdselsstyrelsen i Danmark via digital post, for at anmode om en "bekræftelse af kørekort"- erklæring på engelsk.

Hvis du har bopæl i Estland, og dit danske kørekort bortkommer/bliver stjålet, skal du kontakte Færdselsstyrelsen i Danmark via digital post, for at anmode om en "bekræftelse af kørekort"- erklæring på engelsk. Denne erklæring skal sendes til de lokale myndigheder, hvor du har bopæl, for at bytte det danske kørekort til et lokalt. Det er i sidste ende op til kommunerne at afgøre, om de vil bytte det danske kørekort til et lokalt på baggrund ad en erklæring fra Færdselsstyrelsen eller om ansøgeren skal tage en ny køreprøve i bopælslandet.