Gå til indhold

Visum til Danmark

Estiske statsborgere, indehavere af estisk fremmedpas samt indehavere af visse typer estisk opholdstilladelse kan frit indrejse og opholde sig i Danmark i en kortere periode.

Estland er med i Schengen-samarbejdet. Det betyder, at grænsekontrol mellem Estland og øvrige Schengen-lande, herunder Danmark, er bortfaldet.

Indehavere af nedenstående typer estiske opholdstilladelser vil frit kunne indrejse i Danmark som del af Schengen-området og opholde sig der i op til 90 dage. Det samme gælder indehavere af estisk fremmedpas samt personer, der har fået udstedt et estisk Schengen-visum.
Accepterede typer estiske opholdstilladelser:

  • Alaline elamisluba (permanent opholdstilladelse)
  • Tähtajaline elamisluba (midlertidig opholdstilladelse)
  • EL kodaniku perekonnaliikme elamisluba (opholdstilladelse til EU-borgeres familiemedlemmer)

Selvom der ikke er grænsekontrol ved rejser internt i Schengen-området, er det vigtigt, at folk medbringer pas og relevante ID-kort for at kunne påvise retten til fri bevægelighed.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at Estlands deltagelse i Schengen-samarbejdet ikke ændrer noget omkring reglerne for at tage længerevarende eller arbejdsrelateret ophold i Danmark. Reglerne herom findes på www.nyidanmark.dk.