Gå til indhold

Rejseforsikring

Fra 1. august 2014 dækker det gule sundhedskort ikke længere på rejser til udlandet. I stedet anvendes det blå EU sygesikringskort til at dække sygeudgifter i forbindelse med rejser til EU og EØS-landene.

Rejser til Estland

Fra 1. august 2014 skal du benytte det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein - altså også i Estland.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Såfremt man ønsker at være dækket under rejser til lande, der ikke længere er omfattet af ordningen, og såfremt man ønsker dækning for hjemtransport, bør man tegne en privat forsikring.

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til 1 år) i EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Se også borger.dk for mere information om det blå EU-sygesikringskort og den estiske sygekasse for vilkår i Estland (links herunder).