Taani keele õpingud

Akadeemilist kraadi Taani keele ja kultuuri erialal saab Eestis omandada Tartu Ülikooli skandinavistika osakonnas.

Tartu Ülikool
Skandinavistika osakond
Lossi 3‒209, 51003 Tartu
Tel/faks: 7 375 212      
http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/skandinavistika
Vastuvõtt taani keele ja kirjanduse erialale toimub igal kolmandal aastal. Järgmine vastuvõtt on 2017. aasta suvel.


Keeltekoolid

City Keeltekool
 ‒ taani keele õpe
Tornimäe 7‒70
10145 Tallinn
Tel: 56 470 674; 56 641 748
info@citykeeltekool.ee
http://citykeeltekool.ee


Taani keele õpe internetis

Lærdansk.dk
Välismaalastele suunatud keelekeskuste võrgustik Taanis ‒ link laerdansk.dk.

DanskABC.dk  
Erinevate Taani ametiasutuste ja Taani e-õppekeskuse (Dansk e-Learning Center) koostöös välja töötatud mahukas internetipõhine taani keele kursus - link DanskABC.dk.

Õppimisvõimaluste kohta Taanis leiab lähemat infot veebilehelt www.studyindenmark.dk (inglise keeles).

 

Study in Denmark
Taani rahvaülikoolid
Taani Kultuuri Instituut Eestis, Lätis ja Leedus
Õppimine ja töötamine Taanis