Gå til indhold

Kulturforbindelser

De kulturelle bånd mellem Estland og Danmark har udviklet sig hurtigt, siden Estland genvandt sin selvstændighed i 1991. Den kulturelle og geografiske nærhed bidrager til en fælles forståelse og giver et godt udgangspunkt for samarbejde på alle områder.

Landenes indbyrdes kulturelle relationer

Det Danske Kulturinstituts kontor i Tallinn spillede under sin eksistens i årene 1990-2013 en væsentlig rolle for at holde og udvikle kulturforbindelserne mellem Danmark og Estland. Instituttet formidlede utallige kunstudstillinger, koncerter og filmforevisninger. Endvidere promoverede instituttet oversættelsen af dansk litteratur til estisk og samarbejdede med forskellige estiske organisationer om uddannelses- og sociale projekter. Fra 2014 har Det Danske Kulturinstituts arbejde i Estland, Letland og Litauen været koordineret fra dets kontor i Riga i Letland.

20-års jubilæet for Det Danske Kulturinstitut i Tallinn blev markeret i 2010 med udgivelsen af bogen "Kilde Taani suhetest Eestiga" (Dansk-estiske forbindelser), redigeret af Silvi Teesalu, daværende direktør for Danske Kulturinstitut i Tallinn.

Mange kulturelle udvekslingsprojekter mellem Danmark og Estland planlægges og implementeres af institutioner og lokale regioner. En del danske regioner og kommuner har indgået deciderede samarbejdsaftaler med estiske kommuner og amter.

Danmark og Estland deltager også i multikulturelle samarbejder gennem forskellige EU-programmer, ligesom de to landes kulturministre mødes indenfor rammerne af det nordisk-baltiske samarbejde, NB8. På det officielle plan gælder derudover, at de to lande ikke har indgået en formel samarbejdsaftale på det kulturelle område, men at landene er bundet sammen af uddannelses- og forskningsmæssige udvekslingsaftaler.

Sproglige bånd

Den skandinaviske sprogafdeling på Tartu universitet tilbyder bachelor- og kandidatuddannelse i dansk sprog og kultur med undervisning af danske gæsteforelæsere, undervisere og professorer. Dertil kommer, at mange estere gennem tiden har haft ophold på danske uddannelsesinstitutioner og herunder folkehøjskoler.
Adskillige litterære værker af danske forfattere er oversat fra dansk til estisk, ligesom værker af estiske forfattere er udgivet på dansk.

En estisk-dansk/dansk-estisk ordbog blev udgivet i 1998.


Kulturelle begivenheder

Samarbejdet mellem estiske og danske kulturkredse er livligt og beriger begge lande. Det er umuligt at opremse alle danske aktiviteter i Estland, men blandt de væsentligste kan nævnes en tradition for danske musikere om at optræde ved velkendte estiske musikfestivaler som Jazzkaar, Baroque Music Festival og Tudengijazz. Den årligt tilbagevendende Tallinn Black Nights Film Festival har i samarbejde med bl.a Det Danske Filminstitut sikret, at der hvert år indgår danske film i festivalprogrammet.

Tilsvarende finder talrige estiske kulturelle arrangementer sted i Danmark. Eksempelvis var den største begivenhed i 2008, at den berømte estiske komponist Arvo Pärt fik overrakt den prestigefyldte Sonning-musikpris.

En af de mere farverige begivenheder, der fremhæver styrken i de dansk-estiske relationer foregår i den Danske Konges Have på Toompea (Tallinns gamle bydel), hvor danskere og estere hvert år samles for at mindes det danske flag, Dannebrog, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanisse i Estland.