Gå til indhold

Diplomatiske forbindelser

Danmark og Estlands diplomatiske forbindelser blev officielt dannet den 5. februar 1921, og 100-årsjubilæet blev markeret i 2021.

Dansk-estiske diplomatiske forbindelser 

2021 markerede 100-året for Danmarks anerkendelse og etablering af diplomatiske forbindelser til de baltiske lande efter de tre landes selvstændighed i 1918. Danmark anerkendte Estlands selvstændighed den 4. februar 1921. Anerkendelsen blev meddelt Estland af den danske konsul til den estiske udenrigsminister den 5. februar 1921. Anerkendelsen skete i tæt koordination med Sverige og Norge. 2021 markerede også 30-året for den historiske genetablering af diplomatiske forbindelser efter de baltiske landes løsrivelse fra Sovjetunionen i 1991. Både i 1921, og navnlig i 1991, var Danmark et af de første lande til henholdsvis at anerkende landet og oprette samt genoprette diplomatiske forbindelser.

Efter Danmarks anerkendelse af Estlands uafhængighed i 1921 blev Flemming Lerche, der boede i Helsingfors, udnævnt til Danmarks gesandt (ambassadør) i Estland. I 1918 havde Danmark allerede udnævnt Jens Christian Johansen til generalkonsul i Tallinn. 

Johansen havde boet i Estland i mange år og var fortrolig med de lokale forhold. Efter Johansens død i 1929 blev generalkonsulatet opgraderet til gesandtskab (ambassade) med diplomatisk personale. Læs mere om J. C. Johansen her (på engelsk)

Fra 1929 til 1940 var Chargés d'affaires’ (stedfortrædende repræsentationschef) i Tallinn skiftevis Theodor Schultz, Rasmus Kamp og Johan Oluf. Flere kulturpersonligheder har desuden repræsenteret Estland i Danmark fra 1918 til 1919, såsom forfatter Eduard Vilde og teaterdirektør Karl Menning.

Kongeriget Danmark genoprettede diplomatiske forbindelser med Republikken Estland den 24. august 1991. Allerede den 11. marts 1991 underskrev udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og udenrigsminister Lennart Meri en "Fælles protokol om samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Republikken Estland". Denne tekst nævner, at Danmark anerkendte Estland i 1921 og aldrig anerkendte den tvangsindlemmelse af Republikken Estland i Sovjetunionen i 1940.

Den første ambassadør Otto Borch blev sendt fra København til Estland den 26. august 1991, et par dage efter genoprettelsen af de diplomatiske forbindelser. Borch blev efterfulgt af Sven Erik Nordberg (1991-1994), som igen blev erstattet af Svend Roed Nielsen (1995-2000). Han blev efterfulgt af Jørgen Munk Rasmussen (2000-2005), Kirsten Rosenvold Geelan (2005-2009), Uffe A. Balslev (2009-2012), Søren Kelstrup (2012-2017) og Kristina Miskowiak Beckvard (2017-2022). Niels Boel Abrahamsen har været ambassadør for Danmark i Estland siden 2022.

Estlands første udenlandske diplomatiske mission efter 2. verdenskrig blev åbnet i Danmark i december 1990 og blev kaldt Det Baltiske Informationscenter i København. Den første ambassadør for Republikken Estland i Danmark var Arvo Alas (1991-1996), efterfulgt af Jüri Kahn (1996-2001), Taavi Toom (2001-2006), Meelike Palli (2006-2011) og Katrin Kivi (2011- 2015). Märt Volmer var den estiske ambassadør i Danmark fra 2015 til 2019, og William Mart Laanemäe har været den estiske ambassadør i Danmark siden januar 2020. 

Det dobbelte jubilæumsår var derfor en anledning til at fremhæve Danmark og Estlands særlige historiske bånd. Samtidig var det en anledning til at se fremad og videreudvikle samarbejdet med
såvel Estland som Letland og Litauen. I 2019 blev 800-året for legenden om Dannebrogs fald fra himlen i Tallinn fejret med besøg af Hendes Majestæt Dronningen. Estland hørte under dansk kongedømme 1219-1346. Under besøget fejredes ligeledes 100-året for Estlands løsrivelse (fra Sovjetunionen), som 200 danske frivillige i 1919 kæmpede for i Estland og Letland.

Samarbejdet med de baltiske lande har i løbet af de sidste 30 år udviklet sig betydeligt. Det skyldes dels den markante samfundsudvikling, som landene har gennemgået, dels at de baltiske lande i dag er medlemmer af både EU og NATO. Derfor udgør samarbejdet i disse organisationer et væsentligt element. 

Sikkerhedspolitisk er samarbejdet særdeles tæt. Danmark har i 2018, 2020 og 2022 haft godt 200 soldater udstationeret til Estland som bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse (eFP) i Tapa. Herudover bidrager Danmark jævnligt til patruljering af luftrummet over de baltiske lande gennem NATO Air Policing, ligesom der i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 er deployeret danske soldater til Letland. Det er alle bidrag, der modtager stor anerkendelse fra estisk side. 

De baltiske lande har de senere år bevæget sig i retning mod en mere ambitiøs klimapolitik. Denne grønne omstilling giver god anledning til at udvide samarbejdet med inddragelse af danske og estiske virksomheder. Udover den grønne omstilling er der mange interessesammenfald mellem Estland og Danmark. Det gælder eksempelvis inden for digitalisering, hvor Estland er en af Europas frontløbere, men også inden for f.eks. uddannelse og menneskerettigheder, hvor begge lande samarbejder og har et værdifællesskab.

Læs endnu mere om dansk-estiske forbindelser her og her (Estlands Ambassade i Danmark - på engelsk).

 

 

Nedenstående er eksempler på dansk-estiske arrangementer fra 2021:

4. juni
Conference "TOGETHER IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE - 100 Years of Diplomatic Relations Between Denmark and Estonia, Latvia and Lithuania"
Find programmet her.


5. februar
Læs mere nogle om dagens begivenheder her (på engelsk).


5. februar - Virtuelt event DENMARK & ESTONIA GOING GREEN TOGETHER
Se event-video her og programmet her.