Organisatsioonid

Mitmed klubid, seltsid, organisatsioonid ja institutsioonid tegelevad Taani ja Eesti suhete lähendamisega. Allpool leiate nende kontaktandmed.

ORGANISATSIOONID EESTIS

Taani Kultuuri Instituut Eestis, Lätis ja Leedus
Mūkusalas ielā 3, room 625
Riia, LV-1048, LÄTI
T +371 67288221
www.dki.lv 

          
Taani-Eesti Kaubanduskoda
www.decc.ee  


ORGANISATSIOONID TAANIS

Taani-Eesti Selts
(Dansk-Estisk Selskab)
Esimees: Ulrich Holstein-Holsteinborg
E-mail: holstein@holsteinborg.dk
Tel.: +45 55 45 90 05
www.danskestiskselskab.org      

Eesti Kodu
Esinaine: Mae Veskis Hove
E-mail: info@@eestikodu.dk
Tel.: +45 38 79 88 36
www.eestikodu.dk      

Balti Sild (Foreningen Baltisk Bro)
Esimees: Jens Stubkjær
E-mail: stubkjaer@@tdcadsl.dk
Tel.: +45 56 47 04 01      


KIRIKUD

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lõuna-Rootsi koguduse Kopenhaageni pihtkond
Kontaktisik: Sille Helk
E-mail: eestikirik@eestikodu.dk
Tel.: +45 31 22 52 88       
                                  


Kui olete teadlik organisatsioonist või institutsioonist, mille kohta antud leheküljel informatsioon puudub, palume informeerida Taani Saatkonda tllamb@um.dk.

 

Taani-Eesti kultuurisuhted