Organisatsioonid

Mitmed klubid, seltsid, organisatsioonid ja institutsioonid tegelevad Taani ja Eesti suhete lähendamisega. Allpool leiate nende kontaktandmed.

ORGANISATSIOONID EESTIS

Taani Kultuuri Instituudi esindus Eestis
Direktor: Silvi Teesalu
E-mail: info@dankultur.ee
Tel.: +372 6 466 373
www.dankultur.ee

Eesti-Taani Selts
Kontaktisik: Silvi Teesalu, Taani Kultuuri Instituut
E-mail: info@dankultur.ee
Tel.: +372 6 466 373           

Balti Sild
Kontaktisik: Tiiu Kupp
Tel.: +372 45 39 329             

Taani-Eesti Kaubanduskoda
www.decc.ee  

ORGANISATSIOONID TAANIS

Taani-Eesti Selts
(Dansk-Estisk Selskab)
Esimees: Ulrich Holstein-Holsteinborg
E-mail: holstein@holsteinborg.dk
Tel.: +45 55 45 90 05
www.danskestiskselskab.org      

Eesti Kodu
Esinaine: Mae Veskis Hove
E-mail: info@@eestikodu.dk
Tel.: +45 38 79 88 36
www.eestikodu.dk      

Balti Sild (Foreningen Baltisk Bro)
Esimees: Jens Stubkjær
E-mail: stubkjaer@@tdcadsl.dk
Tel.: +45 56 47 04 01      


KIRIKUD

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lõuna-Rootsi koguduse Kopenhaageni pihtkond
Kontaktisik: Sille Helk
E-mail: eestikirik@eestikodu.dk
Tel.: +45 31 22 52 88       
                                  


Kui olete teadlik organisatsioonist või institutsioonist, mille kohta antud leheküljel informatsioon puudub, palume informeerida Taani Saatkonda tllamb@um.dk.

 

Taani-Eesti kultuurisuhted