Viisad

Eesti kodanikud, Eesti välismaalase passiga kodanikud ja muude riikide kodanikud, kellel on Eesti elamisluba, ei vaja lühiajaliseks viibimiseks Taanis eriluba.

Alates Eesti liitumisest Schengeni viisaruumiga võivad Schengeni riikides vabalt reisida ning seal 90 päeva kuue kuu jooksul viibida kodanikud, kellele on Eestisse reisimiseks väljastud viisa ”Valid for Schengen” või kellel on üks alljärgnevatest elamisloa liikidest:

  • Alaline elamisluba
  • Tähtajaline elamisluba
  • EL kodaniku perekonnaliikme elamisluba

Kuigi Schengeni sisepiiridel dokumente ei kontrollita, on soovitav kaasas kanda passi või ID kaarti. Erinevatel Schengeni riikide ametivõimudel (politsei, immigratsiooniametnikud) on õigus isikut tõendavat dokumenti küsida ja kontrollida. Isikutel, kes omavad ühte eelpool mainitud elamislubadest, peab Schengeni riikides, sealhulgas Taanis, reisimisel kindlasti kaasas olema pass ja isikutunnistus.

Elamis- ja tööloa taotlemise reeglid Taanis jäävad samaks. Täpsemat teavet elamise ja töötamise kohta Taanis annab www.nyidanmark.dk. Samalt lingilt saab ka ülevaate Schengeni koostööst.

KONTAKT

[email protected]
Tel.: +372 6 306 400