Legaliseerimine

Taanis välja antud dokumendid, mida kasutatakse Eestis, peavad olema legaliseeritud.

Legaliseerimine on formaalsus, millega kinnitatakse avaliku dokumendi allkirja ning vajadusel ka templi ehtsust. Dokumendi koopiat saab kinnitada vaid originaaldokumendi olemasolul.

Taanis välja antud avaliku dokumendi legaliseerimine (sünnitunnistus, abielutunnistus):

1. jaanuaril 2007 ühines Taani Haagi Apostille'i Konventsiooniga 5. oktoobrist 1961. Sellega seoses lihtsustus avalike dokumentide legaliseerimise protsess nii eraisikutele kui ettevõtetele. Taani avalikke dokumente, mis on kinnitatud apostille’iga, ei pea enam legaliseerima Eesti Saatkonnas Kopenhaagenis ega vastavas ministeeriumis nagu seda tehti varem.

Taani avalikke dokumente kinnitab apostille’iga Taani Välisministeerium.

Samuti ei pea enam legaliseerima Eesti avalikke dokumente, mida soovitakse kasutada Taanis, kui need on vastavas Eesti ministeeriumis apostille’iga kinnitatud.

Teiste (k.a. majandusalaste) dokumentide legaliseerimine:

Eraisikute või -firmade poolt Taanis välja antud dokumendid, näiteks volikirjad ja lepingud, peavad eelnevalt olema notariaalselt kinnitatud. Alles seejärel saab Taani Välisministeerium neid apostille’iga kinnitada.

Vastavalt Apostille'i Konventsioonile ei saa apostille’iga kinnitada dokumente, mis on otseselt seotud eksporti puudutava tegevusega. Sinna hulka kuuluvad päritolusertifikaadid, toodete loetelud, arved, tervisesertifikaadid ja muud dokumendid. Seega tuleb need dokumendid legaliseerida Taani Välisministeeriumis ja Eesti Saatkonnas Taanis enne, kui neid Eestis kasutada saab.

Sama kehtib ka Eestis välja antud dokumentide kohta, kui neid soovitakse kasutada Taanis. Enne legaliseerimist Taani Saatkonnas kinnitatakse need allkirja ja templiga Eesti Välisministeeriumis.

Eestis kasutatavad dokumendid peavad olema ametlikult eesti keelde tõlgitud.

 

Eesti Välisministeerium - Konsulaarteenused ja dokumendid

Taani Välisministeerum - Legaliseerimine