Konsulaarteenuste hinnad

Saatkonna või Taani Välisministeeriumi poolt pakutavad konsulaarteenused on tasulised. Osade teenuste puhul kehtib tunnitasu, teistel juhtudel on hind kindlaks määratud vastavalt teenusele.
Teenus Hind (DKK)     Hind (EUR)
Dokumentide edastamine     200 27
Individuaalne abi (tund) 995 134

Taani Välisministeerium - Teenustasud (inglise keeles)

kontakt

tllamb@um.dk
Tel.: +372 6 306 400