Elamis- ja tööload

Eesti kodanikel on õigus Taanis viibida kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega.

Eesti kodanikud võivad elada ja töötada Taanis vastavalt uutele Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele kehtima hakanud tööjõu vaba liikumise reeglitele.

Põhjaliku informatsiooni leiate alljärgnevatelt veebilehekülgedelt:

www.nyidanmark.dk
www.workindenmark.dk

Kontakt

Administratiiv- ja konsulaarjuht

[email protected]
Tel: 6 306 400