Taani Eksportnõukogu

Taani Eksportnõukogu (The Trade Council / Eksportrådet) on ekspordi- ja investeerimisküsimustega tegelev Taani Välisministeeriumi organisatsioon.

Taani Eksportnõukogu tegeleb ülesannetega, mis on seotud laiemalt Taani firmade ekspordi abistamise eesmärgiga, globaliseerimisega ja muule majandustegevusele kaasa aitamisega välismaal. Kusjuures eelduseks on selgete Taani majandushuvide olemasolu.

Taani Eksportnõukogu abistab firmasid ka allhanke partnerite leidmisel, nt kui Taani firma impordib lõpptoote komponente ja/või tehnoloogiat kasutamiseks tootmisprotsessis Taanis ning impordi eesmärgiks on parandada Taani firma turupositsiooni.

 

Eksportnõukogu (The Trade Council)


Invest in Denmark

the trade council

Ministry of Foreign Affairs of Denmark
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Tel. +45 33 92 05 00
[email protected]