Spring til indhold

Forsvarssamarbejde mellem Danmark og de baltiske lande

Det bilaterale forsvarssamarbejde mellem Danmark og Estland startede i 1991.

En forsvarsattaché i Vilnius akkrediteret til alle tre baltiske lande
Den danske forsvarsattaché på ambassaden i Vilnius, Litauen er sideakkrediteret til Estland og Letland. Forsvarsattachéen arbejder for at bevare såvel som fremme det omfattende bilaterale samarbejde mellem Danmark og de baltiske lande inden for forsvarsområdet. Den nuværende forsvarsattaché er oberst Niels Henrik Johansen, der har haft stillingen siden august 2018.

Dansk bidrag til NATOs eFP i Estland
På NATO-topmødet i Warszawa i juni 2016 vedtog NATO's medlemmer etableringen af permanent rotationsbaseret fremskudt tilstedeværelse (eFP). Aftalen medførte at der blev etableret fire multinationale bataljoner stationerede i de tre baltiske lande og Polen. I 2018 bidrager Danmark med ca. 200 af de i alt ca. 1.000 soldater i den britiske ledede eFP-kampgruppe i Tapa, Estland.

NATO Baltic Air Policing
Siden de baltiske lande indtrådte i NATO i 2004, har NATO udført air policing over det baltiske luftrum. Danmark har deltaget aktivt i håndhævelsen af de baltiske landes luftrumssuverænitet ved at deltage i seks rotationer indtil videre, i 2004, 2009, 2011, 2013, 2014 og 2018. I 2014 udførte Danmark missionen fra Ämari Air Base i Estland, mens de resterende fire er blevet udført fra Šiauliai i Litauen. Den nuværende rotation, der dækker de første fire måneder af 2018, udføres ligeledes fra Litauen og består af fire danske F-16 fly og ca. 60 personel.

Danmark har kommandoen over NATO’s stående flådestyrke i Østersøen
Danmark har i 2018 kommandoen over Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Flådens geografiske operationelle område er ikke klart defineret; SNMG1 forventes dog primært at operere i Østersøen såvel som i de nordlige og østlige dele af Atlanterhavet. Flåden vil blandt andet have til opgave at støtte NATO's tilstedeværelse i regionen, gennemføre træning og øvelser mv. Fregatten Niels Juel indsættes som kommandoplatform i første halvår, og afløses i andet halvår af det fleksible støtteskib Esbern Snare.

Baltiske brigader tilknyttet den danske afdeling
Tidligere har Danmark haft omfattende bilateralt samarbejde med de baltiske lande gennem det såkaldte brigadeprojekt, hvor det danske rådgivende personale (DATS), placeret i Riga fra 2004-2010, har bidraget med militær kapacitetsopbygning i Estland, Letland og Litauen. Træningspersonalet blev herefter trukket tilbage til Danmark, men samarbejdet fortsatte herfra. Dette resulterede i at en infanteribrigade fra både Litauen og Letland, samt to estiske infanteribrigader blev tilknyttet Danske Division. Derudover har Litauen to officerer, der permanent er tilknyttet hovedkvarteret for Danske Division (DDIV) i Haderslev, Danmark.

Dansk bidrag til NATO Force Integration Unit i de baltiske lande
På NATO-topmødet i Wales i 2014 blev det besluttet at oprette tre NATO Force Integration Units (NFIU) i de baltiske lande som led i NATOs Readiness Action Plan. Formålet med disse enheder er at facilitere en hurtig og effektiv indsættelse af NATOs Very High Readiness Joint Task (VJTF) med videre for at forbedre Alliancens reaktion overfor spontane trusler. Danmark bidrager til NFIU’erne i Estland og Letland med en underofficer i Tallinn og en stabsofficer i Riga. Derudover har Litauen helt undtagelsesvis udnævnt en dansk øverstkommanderende for NFIU i Vilnius.

Baltisk bidrag til den danske kontingent i Irak
Alle tre baltiske lande bidrager til den danske kontingent for den amerikansk-ledet Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve i Irak. De baltiske lande bidrager hver især med ca. 10 militærinstruktører, som skal træne de irakiske sikkerhedsstyrker, men ikke udeføre nogen kampopgaver. Før de tog til Irak, gennemgik de baltiske instruktører en forberedelsesperiode i Danmark på seks uger.

Dansk-baltisk samarbejde i Joint Expeditionary Force
Den 30. november 2015 underskrev de baltiske lande en aftale om etableringen af den britisk ledet Joint Expeditionary Force (JEF). JEF er en multinational, værnsfælles styrke, som vil kunne udsendes globalt og i operationer henover hele konfliktspektret. Det gælder lige fra evakueringsindsatser, større humanitære krisesituationer, kapacitetsopbygning og fredsbevarende missioner til regulær krigsførelse. Foruden de baltiske lande deltager UK, Danmark, Norge, Holland, Sverige og Finland.  JEF skal ses som et supplement til NATO. Principperne for samarbejdet og eventuelle udsendelser er baseret på NATO standarder, hvilket muliggør, at JEF kan integreres i en større NATO-styrke. Styrken blev fuldt operativ i 2017, hvor den er tiltænkt rollen som NATO's hurtige reaktionsstyrke - Very High Joint Task Force (VJTF).

NORDEFCO
Danmark og de øvrige nordiske lande har inden for rammen af Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) iværksat et tæt samarbejde med hensyn på at støtte de baltiske lande i at gennemføre forsvarsreformer. I 2016 underskrev de nordiske lande en Memorandum of Understanding (MoU), som vil styrke sikkerheden i Østersøområdet, ved at gøre det lettere at få adgang til hinandens luft-, hav- og landområder med militærkapaciteter.

NATO Assurance Measures: Danske-baltiske øvelser
Under NATO-topmødet i 2014 vedtog NATO en række genforsikringstiltag som led i NATOs Readiness Action Plan. I rammen af denne, har Danmark og de baltiske lande deltaget i en række danske og baltiske øvelser i Østersøregionen. På det maritime område har Danmark blandt andet deltaget i øvelserne Baltic Fortress og Exercise Open Spirit, der begge fokuserede på Mine Counter Measures (MCM). Inden for Hæren, har den Danske Division (DDIV) afholdt en række forskellige øvelser, herunder Exercise Saber Knight, Exercise Red Knight og Exercise Errant Knight i de baltiske lande med det formål at praktisere planlægning og synkronisering af militære operationer i et multinationalt miljø. Derudover har Danmark også deltaget i den lettisk-ledet Exercise Silver Arrow. Inden for Luftvåbenet, deltager Danmark og de baltiske lande i Exercise BALTOPS, som er en amerikansk-ledet Partnership for Peace-øvelse med fokus på søfartskrig

Dansk-baltisk hjemmeværnssamarbejde
Danmarks Hjemmeværn har i vid udstrækning samarbejdet med de tre baltiske landes hjemmeværn siden 1990’erne. Samarbejdet mellem Danmark, Estland, Letland og Litauen blev formaliseret i 2015 gennem en fælles politisk aftale, som havde til formål styrke samarbejdet yderligere. Aftalen omfatter en udbygning af samarbejdet inden for områder såsom kapacitetsopbygning, organisationsudvikling, uddannelse, træning og øvelser i både Danmark og Baltikum.

Bog: Mikkel Kirkebaek - Danish Volunteers in Estonian War of Independence

 

 

KONTAKT

Oberst
Niels Henrik Johansen
nielsj@um.dk
Tlf. +370 5264 8768

Praktikant (i Tallinn)
Christian Odgaard Hellstrøm
chrhes@um.dk