Skip to content

Taani on teel rohelisema tuleviku poole

15.07.2014  14:59
Taani parlament võttis 11. juunil 2014 vastu Taani esimese kliimamuutuste seaduse, mis loob üldise strateegilise raamistiku Taani kliimapoliitikale ning mille eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi emissiooni keskkonnas.

Vähese CO2-emissiooniga ühiskond kasutab tõhusalt ressursse, selle energiavarustus põhineb taastuvenergial ja oluliselt on vähendatud kasvuhoonegaaside heitkogused teistes sektorites, sealjuures võetakse arvesse majanduskasvu ja arengut.

Uus strateegiline raamistik tagab läbipaistvuse ja avalikkuse juurdepääsu infole, mis puudutab Taani kliimapoliitika staatust, juhtimist ja arengut.
Vaata lisa pressiteatest Taani kliima-, energia- ja ehitusministeeriumi kodulehel (inglise keeles). 

Kliimamuutuste seaduses on kirjas ka alalise Kliimanõukogu loomine. Sõltumatu ekspertorganisatsiooni ülesanne on tagada, et Taani kliimapoliitikat puudutavad otsused sünniksid ühisel põhimõttel. Kliimanõukogu annab valitsusele sõltumatut nõu üleminekul vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonnale.   

Taani valitsus ning parteid Ühtsusnimekiri (Enhedslisten) ja Sotsialistlik Rahvapartei (Socialistisk Folkeparti) sõlmisid 26. juunil 2014 lepingu "Rohelisem Taani".

Uue kokkuleppe kohaselt loob Taani 2 miljardi Taani krooni suuruse "rohelise" fondi, et kaasata erakapitali energiatarbimise vähendamisel, rahastada taastuvenergiaprojekte ning edendada töökohtade loomist.
Riigigarantii eesmärk on ligi meelitada investeeringuid erasektori institutsioonidelt, näiteks pensionifondidelt. Leping jätab võimaluse hiljem lisada 3 miljardi Taani krooni ulatuses riigigarantiid.
Loe lähemalt Taani rahandusministeeriumi kodulehelt (taani keeles).Viimased uudised

    Vaata kõiki