Skip to content

Vejle omavalitsuse kogemused rändekonverentsil

11.04.2016  15:37
Tallinnas Kumu kunstimuuseumis 31. märtsil ja 1. aprillil 2016 toimunud rändekonverentsil "Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades" tutvustasid eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, kuidas piirkonnas on korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine.

Eksperdid jagasid kogemusi sisserändajate voo haldamisel, alates dokumenteerimisest, töö- ja elukoha leidmisest kuni orbudest sõjapõgenike abistamiseni. Ettekanded põhinesid valitsus- ja teadusasutuste värskeimatel rände ja lõimimise teemalistel uurimustel ja analüüsidel Euroopa, Põhja- ja Baltimaade näidetel ning avaliku ja kolmanda sektori kogemustel lõimimisega seotud väljakutsete lahendamisel.

Taani Vejle omavalitsuse tööturu komisjoni esimees Christoffer Melson tutvustas omavalitsuse välja töötatud kohustuslikku lõimimiskava, mille ajal KOV aktiivselt abistab sisserändajaid, suunates tööealisi võimalikult kiiresti ettevõtetesse tööpraktikale. Seeläbi tutvutakse kohalike inimeste ja kultuuriga ning saadakse kohe ka keelepraktikat.

Loe lisaks Äripäeva intervjuust Christoffer Melsoniga.

Rändekonverentsi kokkuvõtte, meediakajastuse ülevaate, mõlema päeva fotod ja videosalvestused ning ettekanded leiab Põhjamaade Ministrite Nõukogu veebilehelt http://www.norden.ee/et/regionaalne-koostoo/rahvastiku-areng.

''Viimased uudised

    Vaata kõiki