Skip to content

NATO lahingugruppi Eestis saabus 200 uut Taani sõdurit

15.07.2020  12:08
Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard tervitas 8. juulil 2020 Eestisse saabunud uut Taani ülemat kolonelleitnant Thomas Foghi ja 200 Taani sõdurit Vidari kompaniist.

Pressiteade:

Kaitseväe Tapa linnakus toimunud pidulikul tseremoonial andis kodumaale naasev Taani kontingendi Armadillo kompanii vastutuse üle Vidar kompaniile.

"Mina olen Eestis teenitud ajaga väga rahul – kuigi ka meile seadis ülemaailmne pandeemia oma piiranguid, saime me vajalikud tegevused harjutusaladel ellu viia: õppisime sõdimist talvistes tingimustes, võitlemist nii hoonestatud alal kui ka metsades," ütles Taani kontingendi ülem kolonelleitnant Tommy Kjaer kaitseväe peastaabi vahendusel. 

Peaaegu kolmandik Vidari kompanii koosseisus Eestisse teenima tulnud kaitseväelastest olid siin ka 2018. aastal. ”Mina olin toona rühmaülem. Elasin samas kasarmus, magasin samal korrusel ning minu kabinet asus üle koridori. Seega Eestisse tulek on nagu koju naasmine,” ütles Vidar kompanii ülema abi kapten Jacob.

Skandinaavia mütoloogias on Vidar tähtsaima jumala Odini poeg, kelle peamiseks tegevuseks oli enesetreenimine Ragnarögiks, ehk maailmalõpule eelnevaks lahinguks. ”Ka meie kompanii harjutab selleks, et olla Ragnarögiks valmis. Et vajadusel oleksime meie piisavalt tugevad maailma lõpu ära hoidmiseks,” lisas kapten Jacob.
Vidar kompanii on relvastatud lahingumasinatega CV90. Samuti on neil kasutada Taani kaitseväe uued Piranha V soomustransportöörid ning koos logistilise üksusega on Taani üksuses pea 200 kaitseväelast. Kokku teenib Tapal paiknevas lahingugrupis üle tuhnde kaitseväelase Ühendkuningriigist ning Taanist.

Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Tapale saabus esimene lahingugrupp 2017. aasta aprillis.

https://www.postimees.ee/7013422/tapal-vahetus-taani-kontingendi-uksus
https://mil.ee/uudised/tapal-vahetus-taani-kontingendi-uksus/

(Fotod: Taani saatkond ja Eesti Kaitsevägi) 

 Viimased uudised

    Vaata kõiki