Skip to content

100 aastat Taani vabatahtlike sõdurite saabumisest Eesti Vabadussõtta

17.04.2019  19:34
4. aprillil 2019 tähistati 100 aasta tagust Taani panust Eesti Vabadussõtta 1919. aastal. See on väheräägitud lugu, mida tasub siiski meeles pidada ka tänapäeval.

Koostöös ajaloolase Mikkel Kirkebaeki, kindralmajor Meelis Kiili, Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti Meremuuseumiga tähistas Taani saatkond Eestis seda päeva brošüüri avaldamise ja seminariga Tallinnas. Osalejatel  oli võimalus külastada vana jäämurdjat Suur Tõll, mille pardal Taani vabatahtlikud 1919. aasta 4. aprillil õhtul Tallinnasse saabusid.

Taani ja Eesti jagavad mitut aastapäeva, mida sel aastal tähistame – üks neist kinnitab tihedad sidemed meie kahe riigi vahel 100 aastat tagasi, kui Eesti Vabadussõjas 1919. aastal osales ligi 200 Taani Balti Abikorpuse jalaväekompanii vabatahtlikku sõdurit. Korpus oli sel ajal kõige arenenumate relvadega, Taanis toodetud Madseni kuulipildujatega (rekylgeværer), mis, hoolimata sõdurite esialgsest sõjalise kogemuse puudumisest, tugevdasid nende jõupingutusi sõjas. Lisaks lubas Taani valitsus Briti kuninglikku mereväge kasutada Kopenhaagenit peakorterina oma oluliste operatsioonide jaoks Läänemerel.


Suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard

Taani saatkond Tallinnas tähistas päeva seminariga, mis toimus Tallinna Meremuuseumi Lennusadamas Tallinnas. Loodi paralleel mineviku ja tänapäeva vahel. Sarnane arv Taani sõdureid viibisid Eestis 2018.–19. aastal NATO kõrgendatud kohaloleku (eFP) raames.


Mikkel Kirkebaek

Üritusel rõhutasid ajaloolist päeva mitu külalisesinejat, sealhulgas Kaarel Piirimäe, Eesti Sõjamuuseumi vanemteadur. Taani ajaloolane ja autor Mikkel Kirkebaek tegi ettekande Taani vabatahtlikest sõduritest Eesti Vabadussõjas – sel teemal avaldas Kirkebaek hiljuti ka brošüüri. Ingliskeelne väljaanne on saadaval tasuta allalaadimiseks siin. Varem on ta avaldanud ka Riia saatkonnaga koostöös brošüüri Taani vabatahtlike sõdurite kohta Lätis. Seminari juhatas sisse Eesti Kaitseliidu ülem, kindralmajor Meelis Kiili, kes on kirjutanud ka brošüüri eessõna.


Ekskursioon jäälõhkujal Suur Tõll

Ajaleht Postimees tõstis ajaloolist esile päeva artiklitega (ühte neist saab lugeda siit).