Skip to content

Uuenduslikud lahendused Taani vee-ettevõtetelt

10.03.2017  16:17
Taani saatkond Tallinnas koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga (EVEL) korraldas 8. märtsil 2017 seminari "Uued tehnoloogiad ja innovatiivsed lahendused Taani veesektoris", kus osalesid kuus Taani firmat ja 12 Eesti veepuhastusjaama, konsultatsioonifirma ning vee- ja kanalisatsioonikemikaalide tootjate esindajad.

Vahur Tarkmees Eesti Vee-ettevõtete Liidust (EVEL) avas seminari märkides, et 90% võrku ühendatud tarbijatest kasutab EVELi liikmete teenuseid.

Tähelepanu pöörati ELi investeeringutele veesektoris, mille puhul Taani lahendusi saavad kasutada nii suuremad kui ka väiksemad projektid. Antti Tooming keskkonnaministeeriumist selgitas, et EL on eraldanud 140 miljonit eurot Eesti veesektorile aastateks 2014-2020. ELi praegune toetussüsteem on tõenäoliselt sellisena viimane ning aja jooksul peab suurenema rahastamine kohalike omavalitsuste ja ettevõtete poolt. Antti Tooming rõhutas, et Taani oli esimene riik, millega Eesti sõlmis kahepoolsed lepingud keskkonna valdkonnas.

Seminari teises pooles tutvustasid Taani ettevõtted oma tooteid ja kogemusi, mida oleks võimalik Eesti kolleegidele pakkuda.

Hedensted Spidevand A/S on kõrgtehnoloogiline nüüdisaegne kanalisatsiooniettevõte viie reoveepuhastusjaamaga ja nende eesmärk on jagada oma teadmisi teiste sarnaste firmadega. Firmal on ulatuslikud kogemused Taani toodete ja lahendustega, mida nad on oma puhastusjaamades kasutanud, seetõttu pakub ettevõte oma teadmisi kõigile Eesti kolleegidele ning kõik huvilised on oodatud ühendust võtma.

Enam kui 20-aastase kogemusega pumpade ja pumbajaamade tarnija Liqflow A/S tutvustas oma unikaalset tsentrifugaalpumpa, mis jahvatab reovees esinevad tahked ained seguks, mis seejärel pumbatakse läbi väikese läbimõõduga survetoru. Liqflow on ainus ettevõte turul, mis sellist toodet pakub.

Rahvusvaheline keskkonnaettevõte Krüger on spetsialiseerunud säästlikule veepuhastusele. Firma tegutseb konsultandi, töövõtja ja tehnilise varustuse tarnijana joogivee, tehnoloogilise vee ja reovee töötlemiseks. Krüger kuulub ühe maailma suurima keskkonnaettevõtete Veolia gruppi.

Aarsleff esitles oma innovatiivset uuendamistehnoloogiat, mis minimaalsete häiretega ja ilma kaevetöödeta võimaldab parandada ka teede ja hoonete all paiknevaid torustikke. Aarsleff on arendanud välja vooderdussüsteemi Cured-In-Place Pipe Lining (CIPP), väga tõhus kaevetööde-vaba meetod torude uuendamiseks, mille oodatav kasutusiga on vähemalt 100 aastat.

Taani firma Kamstrup on siin hästi tuntud, olles aastal 2015 võitnud riigihanke 28 000 nutika veemõõtja tarnimiseks 21 Eesti vee-ettevõttele. Kamstrup pakub paindlikke täislahendusi, mis vastavad iga kliendi spetsiifilistele nõudmistele. Nad ühendavad uusima ultrahelitehnoloogia kauglugemise, täiustatud rõhu- ja lekkeseire lõppkasutaja kõrge osalusega. Kõik Kamstrupi tooted on valmistatud Skandinaavias.

Pumpade ja pumbasüsteemide projekteerija ja tootja Grundfos tutvustas vajaduspõhise veevarustuse, pumbasüsteemide auditeerimise ja arvutisimulatsioonide kasutegurit säästlike veesüsteemide tagamisel.

Lisaks rääkis Hans-Jørgen Albrechtsen Taani Tehnikaülikooli keskkonnatehnoloogia osakonnast liivafiltrite kasutamisest mikrosaasteainete eemaldamiseks põhjaveest.

Seminar tõi kokku rea Eesti ja Taani vee-ettevõtteid ning andis võimaluse arutada uusi projekte ja planeerida koostööd.

Veel seminari fotogaleriid siit.


Suursaadik Søren Kelstrup tervitamas seminaril osalejaid.