Skip to content

Taani parlament toetas sõdurite paigutamist eFP raames Eestisse 2018. aastal

23.05.2017  18:45
Taani parlamendi enamus toetas 23. mail 2017 valitsuse ettepanekut paigutada umbes 200 Taani sõdurit NATO liitlaste suurendatud kohaloleku (enhanced Forward Presence, eFP) raames Balti riikidesse ja Poolasse 2018. aastal. Sõdurid paigutatakse 12 kuuks Eestisse osana Briti pataljonist.

"Mul on hea meel, et me taas toetame turvalisust Baltimaades ja meie regioonis üldisemalt. Taani panus NATO liitlaste suurendatud kohalolekusse saadab selge signaali rahvusvahelisele üldsusele, et Taani austab oma rahvusvahelisi kohustusi NATOs. Samuti saadab selge signaali solidaarsusest ka meie liitlastele NATOs, ja et Taani panustab aktiivselt liitlaste ohutusesse ja turvalisusesse," ütles Taani välisminister Anders Samuelsen.

Taani sõdurid, kes paigutatakse Eestisse, on osa ulatuslikust NATO strateegiast, mis võeti vastu NATO tippkohtumisel eelmise aasta juulis. Arvestades muutunud julgeolekuolukorda Euroopas, mille on põhjustanud Venemaa ebaseaduslik annekteerimine Krimmi poolsaarel, on NATO liitlased otsustanud tugevdada alliansi heidutuse ja kaitsepoliitika profiili.

"Ma olen rõõmus laialdase toetuse üle parlamendis täna," ütles välisminister Anders Samuelsen ja teda toetas kaitseminister Claus Hjort Frederiksen: "Laiapõhjaline toetus parlamendis rõhutab tänu Eestisse paigutatavate Taani sõduritele nende olulisel missioonil NATO, Balti riikide ja Taani heaks. Me kõik saame olla uhked."

Suurbritannia juhitud pataljon saabus Eestisse käesoleva aasta aprillis.
 
"Oli haarav kogemus osaleda Eestis lahingugruppide avatseremoonial. Mulle on selge, et Balti riigid ja Poola on nüüd hakanud uskuma ohutusse ja turvalisesse tulevikku," ütles kaitseminister.

"200 sõduriga NATO liitlaste suurendatud kohaloleku raames, nelja F-16 hävitajaga Balti riikide õhuturbes ja meie panusega NATO julgestusmeetmetesse, annab Taani olulise osa meie liitlaste julgeolekule Balti riikides ja Poolas aastal 2018. See näitab, et Taani kaitsel on suur väärtus Taanile," ütles Claus Hjort Frederiksen.


Taust:

NATO liitlaste suurendatud kohaloleku (enhanced Forward Presence, eFP) koosneb rahvusvahelisest pataljonist igas Balti riigis ja Poolas, mida juhib raamriik. Eestis on raamriik Ühendkuningriik umbes 1000 mitmest rahvusest sõdurist koosneva pataljoniga. Kuni aastavahetuseni panustab Prantsusmaa kuni 300 sõduriga, kelle seejärel vahetavad välja taanlased. Alates aprillist 2017 on Taani lähetanud kolm staabiohvitseri Eesti ja Briti peakorterisse Eestis.