Skip to content

Taani-Eesti Selts tähistas 25. aastapäeva

08.10.2015  09:41
Taani-Eesti Seltsi 25. aastapäeva tähistati 3. septembril 2015 Kopenhaagenis Christiansborgi lossis toimunud konverentsiga.

Taani-Eesti Selts loodi 1990. aasta sügisel, et toetada ja laiendada sõprust ning koostööd Taani ja Eesti vahel.

Konverentsile Christiansborgis  3. september 2015 kogunes ligi 100 inimest arutama Taani-Eesti suhete ajaloo ja tuleviku üle.

Tervitussõnad laususid seltsi esimees krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg ja Taani kultuuriminister Bertel Haarder. Järgnevalt esnesid ettekannetega Eesti välisminister Marina Kaljurand, krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg ja Rikke Helms, Taani Kultuuri Instituut Riia kontroi esimene juhataja. Kõnelesid ka brigaadikindral Michael H. Clemmesen, Eesti suursaadik Taanis Märt Volmer, Taani suursaadik Eestis Søren Kelstrup ja Sisekaitseakadeemia dotsent Peter Viggo Jakobsen ning tervistused andsid edasi endise Taani Kultuuri Instituudi Tallinna kontori juhataja Silvi Teesalu ja Norra-Eesti Selts endine juhataja Else-Jannike Kuum.

Loe lähemalt konverentsist ja Taani-Eesti Seltsist  (taani k) http://www.danskestiskselskab.org/afh-akt

Dansk-Estisk Selskab 25
Foto: Taani-Eesti Selts