Skip to content

Taani uus energialepe

02.04.2012  16:06
Aastal 2020 plaanib Taani poole tarbitavast elektrist saada tuuleenergiast, et teha otsustav samm kivisöe-, nafta- ja maagaasivaba ühiskonna poole.

Aastal 2020 tuleb tarbitavast elektrist pool tuuleenergiast (täna on see 25%) ja energiakulu väheneb aastaks 2020 üle 12%, võrreldes 2006. aastaga.

Kokkulepet toetanud parteid esindavad 171 kohta 179-kohalises parlamendis. Leppega luuakse kliima- ja energiapoliitika raamistik kuni aastani 2020 ning visandatakse Taani suund kuni aastani 2050.

"See on kõige laiapõhjalisem, rohelisem ja pikaajalisem energialepe, mis Taanis on kunagi saavutatud. Meie igapäevases töös on parteid eri tooni punased ja sinised. Aga koos oleme loonud rohelise tuleviku aluse, "ütleb Martin Lidegaard, kliima-, energia- ja ehitusminister.

Lepingujärgsete algatuste mõjul vähenevad CO2 heitkogused 2020. aastaks 34% madalamaks kui nad olid 1990. aastal. Samal ajal tagab leping stabiilse raamistiku äriringkondadele tervikuna ning eelkõige energiasektorile.

Lepet toetavad parteid on otsustanud jätkata arengut, mis on muutnud Taani üheks kõige energiasäästlikumaks riigiks maailmas.

Samuti on otsustatud ehitada juurde tuuleparke koguvõimsusega 3300 MW, mis suurendab tuuleenergia võimsust 2000 MW enne aastat 2020. Osa sellest moodustavad kaks uut suurt avamere tuuleparki,  Kriegers Flak Taani ja Saksamaa vahel (600 MW) ning Horns Rev Jüütimaa läänerannikul (400 MW). Ülejäänu tuleb maismaal asuvatelt ja rannikuäärsetelt meretuulikutelt. Suurendatakse ka investeeringud biomassi ja biogaasi.

"Taani tõuseb rohelisele energiale üleminekul taas maailma tippu. See valmistab meid ette tulevikus kerkivatele nafta ja kivisüsi hindadele. Lisaks loob see töökohti, mida me praegu ja järgnevatel aastatel nii hädasti vajame," ütleb Martin Lidegaard.

Aastal 2020 maksab keskmine leibkond 1300 Taani krooni (173 eurot) energia eest rohkem. Ettevõtted maksavad 200 krooni töötaja kohta. Elektriarvete kogusumma ulatub 3,5 miljardi Taani kroonini (467 miljoni euroni). Vastukaaluks säästetakse raha, sest kasutatakse vähem energiat ning ollakse vähem mõjutatud nafta, kivisüsi ja maagaasi hindade tõusust.

"Investeeringud on vajalikud, kui tahame ühiskonnana võtta suuna rohelisele energiale. Kui me õigeaegselt ei tegutse, tuleb arve palju suurem. Selle leppega saadavad parteid selge sõnumi, et me kõik võtame vastutuse ja suhtume tuleviku väljakutsetesse tõsiselt. See on Taani energiapoliitikas tõeliselt suur päev," ütleb Martin Lidegaard, kliima-, energia- ja ehitusminister.

Uut energialepet tervitavad nii Taani rohelised ühendused kui tööstusettevõtted.