Skip to content

Seminar ja firmakülastused tõid kokku Eesti ja Taani kaugkütte-ettevõtted

08.03.2018  15:48
Taani saatkonnas toimus 2. märtsil 2018 koostöös Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga seminar "Taani tehnoloogiad ja uuenduslikud lahendused kaugküttesektoris".

Seminari eesmärk oli anda ülevaade hiljutisest arengutest ja kaardistada võimalused Eesti kaugküttesektoris.
Osalejaid tervitasid Taani saatkonna asejuht David Schjerlund ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu direktor Andrus Pirso ja juhatuse esimees Andres Veske.

Külalisesinejad tutvustasid Eesti ja Taani kaugkütte arendamise kõige olulisemaid aspekte. Eesti kaugküttesektori praeguseid ja tulevasi arenguid tutvustas Rein Vaks Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist. Jaanika Lilienberg Keskkonnainvesteeringute Keskusest andis ülevaate Eesti kaugkütte toetusprogrammidest. Jakob Lau Pedersen, kes töötab Taanis HOFORis, rääkis Taani kaugkütteturust ja sellega seotud määrustest.

Seminaril osalesid neli kogenud Taani firmat, mille esindajad tutvustasid Eesti kolleegidele oma nüüdisaegseid lahendusi ja kogemusi kaugküttesüsteemide haldamisega. Need ettevõtted olid: Linka Energy, maailma juhtivaid biomassitööstuse arendajaid; ATHCO-Engineering on spetsialiseerunud suitsugaasi kuumuse taaskasutussüsteemidele; LOGSTOR, vedelike ja gaaside energiatõhusate eelisoleeritud torusüsteemide juhtiv tarnija; ning Energia- ja Kliimaakadeemia, kes pakub koolitusi energeetika- ja kliimatööstuse era- ja avaliku sektori ettevõtetele.

Päev enne seminari oli Taani ettevõtetel meeldiv võimalus külastada kahte suurimat Eesti energeetika- ja kütteettevõtet Utilitas ja Enefit Green.
Seminar ja külastused pakkusid suurepärase võimaluse võrgustumiseks kaugküttesektoris töötavate Taani ja Eesti kolleegide jaoks.

Taani suursaatkond loodab siiralt, et see sündmus aitas kaasa Eesti ja Taani edasisele edukale koostööle kaugküttesektoris.


David Schjerlund juhatamas sisse seminari Taani saatkonnas.


Utilitas


Enefit Green

 

 Viimased uudised

    Vaata kõiki