Skip to content

Taani õhuvägi kaitseb Balti riikide õhuruumi

07.01.2013  16:05
Taani õhuväe hävituslennukid ja personal võtsid üle õhuturbemissiooni Balti riikide õhuruumis 4. jaanuaril 2013.

See on neljas kord, mil Taani F-16 hävitajaid võtavad missiooni enda kanda. Alates Balti riikide liitumisest NATOga 2004. aastal on mitmed NATO riigid võtnud selle ülesande umbes neljakuuliste  perioodide kaupa. Taani on varem seda missiooni täitnud aastatel 2011, 2009 ja 2004.

Leedus baseeruvad lennukid peavad suutma tõusta lendu lühikese etteteatamisega, et vajadusel selgitada välja radarile tundmatud sihtmärgid või aidata tsiviil- või sõjalisi lennuvahendeid, näiteks tehniliste raskuste korral. Sama ülesannet täidavad  Taani hävitajad Taanis aastaringselt, kuid Balti riikide lähedus Venemaale tähendab suuremat sõjalennukite liiklust.

Taani õhuväe neli F-16 hävitajat ja umbes 50 inimest paiknevad Leedus Šiauliai baasis kuni aprilli lõpuni.


Taani kaitseatašee Balti riikides, kolonel Søren Frausig osales 3. jaanuaril 2013 pidulikul tseremoonial, millel Taani õhuvägi võttis üle Balti riikide õhuruumi kaitse üle Tšehhi õhujõududelt, kes täitsid ülesannet eelnenud nelja kuu jooksul. Leedus Šiauliai õhujõudude baasis toimunud tseremoonial osalesid Balti riikide, Tšehhi Vabariigi ja Taani õhuvägede juhid ning spetsiaalselt kutsutud külalistena valitsusasutuste ja institutsioonide esindajad.

Oma kõnes ütles kolonel Søren Frausig: "Õhuturve on NATO alliansi ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika oluline valdkond. NATO õhuruumi terviklikkuse säilitamine on meie ühine ülesanne, kus NATO liikmesriigid panustavad Balti riikide õhuturbesse, mis on üks alliansi pidevalt järkuvaid ülesanded.

Alliansi liikmetega, kelle relvajõududel ei ole kõiki õhutõrje vahendeid, nagu Luksemburg, Island, Sloveenia ja Balti riigid, on sõlmitud kokkulepped, et tagada ühtne ohutus alliansi vastutusalas.

NATO tippkohtumisel Chicagos aastal 2012 otsustati laiendada NATO kohustust tagada Balti riikide õhuruumi turvalisus. Balti riikide õhuturve on NATO "ilma lõputa" missioon, kuid ma usun, et lepingut pikendatakse, kunii see on mõistlik ja vajalik.
See kokkulepe on tegelikult nn aruka kaitse suurepärane näide ja tõendab eeskujulikult, kuidas allianss on võimeline majanduslikult ja tõhusalt tasakaalustama poliitiliselt ja sõjaliselt vajalikku ülesannet.

Peame meeles pidama, et aidates Balti riikidel seda tähtsat ülesannet täita, me mitte ainult ei kinnita liidu solidaarsust, vaid see võimaldab Balti riikidel suunata oma jõupingutusi ja ressursse enese kaitsejõududele arendamisele.
Samuti on see lubanud kolmel Balti riigil anda eeldatust oluliselt suuremat panust NATO ja Euroopa Liidu operatsioonidesse - sh Afganistanis - kus Balti riigid on võtnud endale suured kohustused, ja sellest tulenevalt, on kandnud ka suuri kaotusi."

Kolonel lõpetas kõne, soovides Taani õhujõudude ning Taani saatkondade nimel Tallinnas, Riias ja Vilniuses, Tšehhi Vabariigi kolleegidele ohutut koduteed ja Taani meeskonnale edukat missiooni.Viimased uudised

    Vaata kõiki