Skip to content

Eesti-Taani ärisuhete tugevdamiseks on käes hea aeg

07.02.2013  15:17
Sarnane lähenemine äritegevuse korraldamisele ning majanduse paranenud olukord mõlemas riigis on toonud kätte hea hetke ja loonud tugeva aluse ärisuhete kasvuks Eesti ja Taani vahel.

Taani saatkond ja Taani-Eesti Kaubanduskoda korraldasid hommikuseminari 23. jaanuaril 2013 Taani saatkonnas Tallinnas, et tutvustada Taani äritavasid ja koostöövõimalusi Eesti ettevõtetele. Seminar oli suunatud eksporditaustaga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad laiendada oma äri, leida uusi turge ja koostööpartnereid.
Seminari avas Taani suursaadik Eestis, Søren Kelstrup, kes oma ettekandes tõi esile sarnasusi Eesti ja Taani äriringkondades.

Tänu taanlaste ja eestlaste üsna sarnastele mõtteviisidele ning suhteliselt lihtsale firma või tütarettevõtte loomise protsessile mõlemas riigis, peaks uusi turge otsiv firma kindlasti kaaluma Taanit/Eestit. Veikko Toomere advokaadibüroost  MAQS Law Firm tutvustas seminaril lühidalt firma loomise nõuded Taanis.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Martin Hirvoja märkis, et kuna Taani valiti üheks neljast sihtturu riigist aastal 2013, siis peagi võetakse seal tööle kohalik eksportmüügi nõunik, kes saab aidata Taani turul oma tegevust alustavaid Eesti ettevõtteid. Ekspordi edendamiseks varem antud otsest rahalist toetust piiratakse ning asendatakse see teadmiste ja kogemuste jagamisega. Võimalus toetust taotleda on endiselt olemas muudest fondidest, nagu tutvustas firma Christiansen Consulting konsultant Tarmo Täht.

Danske Bank, mis on esindatud nii Eestis kui Taanis, pakub ettevõtetele laia valikut pangateenuseid olenemata sellest, kummas riigis on firma põhiasukoht. Panga uut lähenemist eriti äriklientidele suunatud teenuste tõhustamisel tutvustas lühidalt Andrus Soodla, panga ettevõtete panganduse asedirektor.

Kokku võttes on uusi partnerlussuhteid otsivatele Taani ja Eesti ettevõtete jaoks käes õige aeg, et tutvuda üksteise turuvõimalustega. Violetta Klyviene, Danske Bank Marketsi Baltimaade vanemanalüütik mainis oma ettekandes "Balti riigid 2013. aastal – kas hiilgavad tulemused aasta lõpuks?", et Balti riikide majanduse prognoos aastaks 2013 on lootusrikas ning ka Taani majandus on taas stabiilsem.

Mõlema riigi ettevõtjatele peaks andma kindlustunnet ajakirja Forbes jaanuaris 2013 koostatud  edetabel, milles – olles analüüsinud kriteeriume nagu innovatsioon, maksusüsteem, tehnoloogia, korruptsioon, isiklik ja kaubandusvabadus, investorite kaitse, börs jne - reastati äritegevuseks 25 maailma parima riigis seas Taani teisele ja Eesti 22. kohale.


Täpsemat infot tütarettevõtte/äriühingu avamiseks Taanis:
Kompass / Connects Business to Business
BusinessInDenmark
The Danish Business Authority

ning Eestis:
Eesti.ee
EAS
E-äriregisterViimased uudised

    Vaata kõiki