Spring til indhold

Danske Division leder del af amerikansk øvelse i de baltiske lande og Polen

04.06.2015  16:50
Fra den 1.-19. juni 2015 afvikler hovedkvarteret for de amerikanske hærstyrker i Europa, USAREUR øvelsen SABER STRIKE 2015 i Estland, Letland, Litauen og Polen.

Danske Division står i spidsen for gennemførelsen af en vigtig del, nemlig stabsøvelsen SABER KNIGHT 2015, hvor også begge de danske brigader, den litauiske Iron Wolf brigade, 1. Latvian Landforces Brigade og den estiske 1. Infantry Brigade deltager. Desuden deltager 1. Brigade med en kampvognseskadron og et logistikelement i en feltøvelse i Polen i perioden 8. – 19. juni.
 
Det er femte gang de amerikanske styrker i Europa gennemfører øvelse SABER STRIKE, som er en del af USA’s træningsprogram med de central- og østeuropæiske allierede. I år har Danske Division for første gang overtaget ansvaret for at planlægge og gennemføre en del af øvelsen, nemlig SABER KNIGHT, der finder sted i Nemencine, Litauen fra 1.-12.juni.

Øvelse SABER KNIGHT 2015 afslutter Danske Divisions uddannelsescyklus 2014-15 for de fem fast tilknyttede brigader og er bygget op omkring en fiktiv situation, hvor Letland efter længere tids politiske spændinger frygter et angreb fra et aggressivt naboland. NATO indsætter en styrke for at afskrække nabolandet, men uagtet dette angribes Estland og fjenden rykker hurtigt frem mod syd. På den baggrund indsættes divisionen, der til lejligheden er forstærket med en amerikansk brigade, i forsvarskamp med henblik på at standse fjendens fremrykning og skabe forudsætning for et modangreb, der igen kan befri Letland og Estland. 

”Det centrale formål er at træne de seks brigadechefer og deres stabe i at træffe operative beslutninger, føre underlagte enheder, samt koordinere deres indsættelse med naboenhederne. Den brede multinationale sammensætning af Danske Division til denne øvelse giver os særdeles gode betingelser for at øve os i et internationalt scenarie og få drøftet forskellige løsningsmuligheder, så vi kan tage herfra med ny viden og erfaring. Og i år ser vi særligt frem til at træne sammen med US Army – det er ikke så ofte, vi har lejlighed til at træne vores stabsprocedurer på så højt niveau med dem og det vil helt sikkert blive lærerigt for begge parter,” siger den fungerende chef for Danske Division, oberst Claus Wessel-Tolvig.

”Vi kommer til at gennemføre mange operationer i og tæt på bebyggede områder i et NATO-land, hvilket rummer nogle helt særlige træningsmæssige aspekter. Hensynet til den civile befolkning spiller en særlig vigtig rolle og samtidig skal vi tage højde for bevaringsværdige bygninger og vigtig infrastruktur, som også skal kunne fungere efter at kampene er overstået. Alt sammen giver det ekstra friktioner og øget kompleksitet i beslutningsprocesserne – noget vi ser meget frem til at øve med brigaderne,” siger Claus Wessel-Tolvig.

Scenariet, som har været anvendt siden april 2013, er fysisk henlagt til blandt andet de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Øvelsen gennemføres som en såkaldt stabs- og signaløvelse – eller på engelsk: command post exercise (CPX). Det vil sige en øvelse, hvor det udelukkende er de centrale føringselementer og de dertil knyttede stabsofficerer og hjælpere, der deltager. Der deltager ca. 600 soldater i øvelsen, men ingen deciderede kampenheder. Danmark deltager i øvelsen med ca. 260 soldater i alt, mens 1. Brigade deltager i feltøvelsen i Polen med ca. 110 mand. I alt deltager ca. 6.000 soldater fra 13 forskellige nationer i øvelsen.

Kort om SABER STRIKE 2015:
• SABER STRIKE er en amerikansk ledet øvelse, der i år gennemføres for femte år i træk. Øvelsen er en del af USA’s træningsprogram med de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.
• Formålet er at træne samarbejdet mellem styrker af forskellige nationaliteter med henblik på at forbedre evnen til sammen at planlægge og gennemføre fælles operationer.
• Øvelsen finder sted 1.-19. juni i Estland, Letland, Litauen og Polen og har deltagelse af ca. 6.000 soldater fra de fire værtslande, samt Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Norge, Portugal, England og USA.