Spring til indhold

Ambassaden søger en praktikant i handelsafdelingen

09.10.2012  11:57
Den danske ambassade i Tallinn søger en praktikant i handelsafdelingen til foråret 2013. Ansøgningsfrist 1. november 2012.

Ambassaden søger en praktikant i handelsafdelingen til foråret 2013 (praktikperiode 1. februar 2013 - 1. august 2013). Ansøgere forventes at være studerende på overbygningen på en kandidat-uddannelse indenfor økonomi, handel, politik eller samfundsfag.

Vi forventer, at du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og engelsk, du er åben overfor nye udfordringer, har et godt humør, er udadvendt og har gode samarbejdsevner. Praktisk erfaring med kommercielle opgaver gennem studierelevant arbejde vil være en forel, men ingen betingelse. Evne til at arbejde selvstændigt vil blive tillagt særlig vægt.

Praktikanten vil især skulle bistå med løsningen af en bred vifte af opgaver i handelsafdelingen, herunder markedsundersøgelser i forbindelse med eksportfremmeopgaver, partnersøgning for danske virksomheder, der ønsker at styrke eksporten gennem et tæt samarbejde med en estisk partner samt dataindsamling i forbindelse med det løbende handelssamarbejde. Herudover vil praktikanten skulle udarbejde oplæg og input til power-point præsentationer til brug i handelsarbejdet.

Da ambassaden p.t. ikke har nogen lokalt ansat handelsmedarbejder, vil opholdet give mulighed for en høj grad af selvstændig løsning af en bred vifte af interessante opgaver. Alle opgaverne vil blive løst i tæt samarbejde med og under vejledning af ambassaderåden og under dennes ansvar.

Praktikopholdet er ikke lønnet. Der ydes dog et bidrag til dækning af udgifter til kost og transport i form af et månedligt tilskud på 2.500-3.000 DKK, som p.t. gives i form af fri bolig plus udbetaling af et mindre beløb.

For yderligere information kan ambassaderåd Ole Torpegaard Hansen eller én af ambassadens nuværende praktikanter kontaktes.

Ansøgning med bilag, herunder udskrift af eksamenskarakterer, sendes senest den 1. november 2012 til:

Embassy of Denmark
Wismari 5
15047 Tallinn
Estonia

eller via e-mail tllamb@um.dk.