Spring til indhold

Folketingsvalg 2015

01.06.2015  16:29
Der vil være mulighed for at brevstemme på ambassaden til Folketingsvalget, hvis man er stemmeberettiget.

Vær opmærksom på, at danske statsborgere uden folkeregisteradresse i Danmark ikke automatisk er stemmeberettigede. Se vejledningen nedenfor.

For at sikre at stemmen kan være fremme rettidigt for at tælle med, beder vi om, at der senest stemmes fredag den 12.6. Der kan stemmes indenfor ambassadens åbningstid kl. 10-16, husk at medbringe pas.


VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING

på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg til folketingsvalget i Danmark torsdag den 18. juni 2015

Ved folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark kan du brevstemme følgende steder, hvis du opholder dig i udlandet, Grønland eller på Færøerne:
 * på danske repræsentationer i udlandet (ambassader og konsulater),
 * hos de stemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet, der er udpeget hertil,
 * på folkeregistrene på Færøerne og i Grønland, hvis du har fast bopæl i Danmark, men opholder dig midlertidigt på Færøerne og i Grønland,
 * på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg både inden for og uden for dansk område.

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.

Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet
K. Kristendemokraterne
B. Radikale Venstre
O. Dansk Folkeparti
C. Det Konservative Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
F. SF – Socialistisk Folkeparti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
I. Liberal Alliance
Å. Alternativet

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den storkreds, hvor du bor.

Senest fra onsdag den 10. juni 2015 vil du kunne finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget i din storkreds, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små blå konvolutter til brevstemmesedlerne.

Læs mere: Udlandsdanskeres valgret