Spring til indhold

Ny bilateral samarbejdsaftale pa forsvarsomradet mellem Danmark og Estland

06.02.2015  13:35
Danske forsvarsminister Nicolai Wammen og estiske forsvarsminister Sven Mikser skrev under på en ny bilateral samarbejdsaftale i Bruxelles på NATO-forsvarsministermøde den 5. februar 2015.

Den hidtidige bilaterale samarbejdsaftale blev indgået i 1994, og havde fokus på kapacitets-(gen-)opbygningen, omstillingen og moderniseringen af landets væbnede styrker. Den afspejlede også den danske opbakning til de baltiske lande, og det danske ønske om at støtte de baltiske stater i deres integration i den euro-atlantiske sikkerhedsarkitektur, herunder medlemskab af NATO.

Brussels_05022015_Wammen_Mikser

Den nye samarbejdsaftale er skræddersyet og afspejler fokusområder i samarbejdet mellem Danmark og Estland. Aftalen er blevet udarbejdet i tæt dialog mellem forsvarsministerierne i Danmark og Estland, og afspejler overgangen til et partnerskab. Allerede nu er en estisk brigade tilknyttet Danske Division. Dette samarbejde kan i henhold til den nye aftale eksempelvis udbygges.
Der er med den nye samarbejdsaftale skabt et stærkt fundament for det videre samarbejde, som skaber både udbytte for såvel Danmark som for Estland og NATO.

For Estlands vedkommende fokuseres der på følgende samarbejdsområder:

• Samarbejde om at styrke interoperabiliteten inden for kapacitetsudvikling, træning og øvelser, eksempelvis i rammen af Connected Forces Initiative, NATO Response Force, Joint Expeditionary Force og andre nationale, bilaterale eller multinationale styrker, og muligheden for deltagelse i internationale operationer sammen.
• Multinational Corps North Easts øgede beredskab.
• Samarbejde om officerers uddannelse, herunder i rammen af Baltic Defence College.
• Samarbejde inden for veteranområdet om udveksling af erfaringer med henblik på at forbedre vilkårene for veteranerne.
• Samarbejde om militær kapacitetsopbygning og sikkerhedssektorreformer.
• Cyberområdet.
• Samarbejde mellem Hjemmeværnet og Estonian Defence League.