Spring til indhold

Folkeafstemning den 3. december - brevstemning på ambassaden

26.10.2015  12:33
Der afholdes folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af det danske retsforbehold til en tilvalgsordning.

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade, hvis du er optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget. Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed framelder dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Læs mere om udenlandsdanskeres valgret her.

Du kan brevstemme på ambassaden i Tallinn mandag-fredag kl. 10-16. Hvis du ikke har mulighed for at komme mellem kl. 10-16, kontakt venligst ambassaden.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9. Derfor anbefaler vi, at du brevstemmer senest mandag den 30. november.

Husk at medbringe legitimation, fx pas eller kørekort.

For yderligere information om folkeafstemningen læs her.Seneste nyt

    Se alle