Spring til indhold

Danske kampfly over Baltikum

07.01.2013  14:32
Den 4. januar 2013 overtog danske kampfly og personel fra det danske flyvevåben ansvaret for suverænitetshævdelsen og afvisningsberedskabet i luftrummet over de tre baltiske lande - Estland, Letland og Litauen.

Det er fjerde gang, at danske F-16 kampfly indsættes i denne opgave, som har sin baggrund i, at de baltiske lande ikke selv har kapacitet til at varetage opgaven. Derfor har en række NATO-lande, siden de baltiske lande blev medlemmer af NATO i 2004, skiftedes til at holde vagten i perioder af ca. fire måneder. Danmark har tidligere varetaget opgaven i hhv. 2011, 2009 og 2004.

Flyene skal fra Litauen kunne gå på vingerne med kort varsel for at identificere ukendte radarmål eller assistere civile eller militære fly ved for eksempel tekniske vanskeligheder. Opgaven, der skal løses, er den samme som danske kampfly varetager i Danmark året rundt, men de baltiske landes nærhed til Rusland betyder dog erfaringsmæssigt en større trafik af militære fly, der typisk skal identificeres visuelt af piloterne.

Det danske flyvevåben har fire F-16 jagerfly og cirka 50 personer udstationeret i Siauliai, Litauen, frem til udgangen af april.


Den danske forsvarsattaché for de baltiske lande oberst Søren Frausig deltog 3. januar 2013 i en ceremoni for overlevering af ansvaret for baltisk luftrum fra det tjekkiske flyvevåben - der har løst opgaven de sidste fire måneder - til det danske flyvevåben. I ceremonien, der fandt sted på Siauliai Air Force Base, Litauen, deltog flyvevåbenscheferne fra de tre baltiske lande, Tjekkiets og Danmarks styrkebidrag, samt særligt inviterede gæster og repræsentanter fra forskellige statslige myndigheder og institutioner.

I sin tale sagde oberst Søren Frausig bl.a.:

"Air Policing er et af nøgleområderne i NATO-alliancens fælles forsvar og sikkerhed. At fastholde integriteten af NATOs luftrum er en kollektiv opgave, hvor medlemslande fra NATO bidrager til Baltic Air Policing, der er en af alliancens vedvarende opgaver.

For medlemslande i alliancen, der ikke selv besidder det fulde spektrum af luftforsvarsmidler i deres egne væbnede styrker, som Luxembourg, Island, Slovenien og de baltiske stater, eksisterer der aftaler for at sikre en ensartet standard for sikkerhed inden for alliancens ansvarsområde.

På NATO topmødet i Chicago i 2012 blev det besluttet at forlænge NATOs forpligtelser til at sikre de baltiske landes luftrum. Der er således ikke tale om, at Baltic Air Policing er en NATO opgave ’uden ende’, men jeg tror på, at aftalen vil blive yderligere forlænget, så længe dette giver mening.
Aftalen er nemlig et perfekt eksempel på ’Smart Defence’, og demonstrerer på forbilledlig vis, hvordan alliancen er i stand til at afbalancere, hvad der politisk og militært er brug for på en økonomisk og effektiv måde.

Vi skal huske, at ved at hjælpe de baltiske lande med at løfte denne vigtige opgave, demonstrerer vi ikke alene solidaritet inden for alliancen, men gør det også muligt for de tre baltiske lande at fokusere deres indsats og ressourcer på en fortsat udvikling af deres egne væbnede styrker.
Samtidig har det givet de tre baltiske lande mulighed for at yde et væsentligt større bidrag til NATO og EU operationer, end man med nogen rimelighed kunne forvente - f.eks. i Afghanistan - hvor de baltiske lande har påtaget sig endog meget tunge forpligtelser - og som en konsekvens heraf - også store tab."

Obersten sluttede af med - på vegne af Flyvertaktisk Kommando og de danske ambassader i Tallinn, Riga og Vilnius - at ønske kollegerne fra Tjekkiet en god og sikker tur hjem og det danske bidrag held og lykke med missionen.