Spring til indhold

Vedvarende energi, energieffektivitet og regionalt samarbejde var i fokus under energikonference i Tallinn

24.10.2012  15:39
Ved den nordisk-baltiske energikonference om ”Politiske udfordringer ved energieffektivitet og vedvarende energi”, afholdt den 18.-19. oktober 2012 i Tallinn, blev der udvekslet erfaringer mellem de nordiske og de baltiske lande og sat fokus på et tættere regionalt energisamarbejde.

Et udvidet EU har gjort, at et tættere regionalt samarbejde om nordisk-baltiske energispørgsmål er mere aktuelt.

Repræsentanter fra relevante ministerier og institutioner, Nordisk Ministerråd, nationale energistyrelser, industrier og NGO’er fra de nordiske og de baltiske lande deltog i konferencen. 

Bjarne Juul-Kristensen fra Energistyrelsen beskrev udviklingen samt udfordringerne ved vedvarende energi i Danmark. Han fremhævede i sin præsentation, at Danmark er et land, der klarer sig rigtig godt indenfor vedvarende energi og understregede Danmarks gode placering i udviklingen af vedvarende energi sammenlignet med de andre EU-lande. Juul-Kristensen sagde endvidere, at EU’s målsætning for Danmark om vedvarende energi for 2020 vil blive opfyldt. Han fremhævede nøgleredskaberne anvendt i Danmark for at fremme vedvarende energi, som er en kombination af en stærk involveret stat og markedet. Juul-Kristensen introducerede ligeledes den nye danske energiaftale fra foråret 2012.   

På konferencens anden dag orienterede Bjarne Juul-Kristensen om det nye direktiv om energieffektivitet med Danmark som eksempel. Det blev fremhævet, at direktivet om energieffektivitet var én af topprioriteterne under Danmarks EU formandskab 2012. Han redegjorde i detaljer for to artikler i det nye direktiv, som er baseret på gode danske erfaringer.

Det blev konkluderet på konferencen, at regionalt energisamarbejde skal være mere proaktivt i forhold til at fremme fælles interesser, b.la. via udveksling af oplysninger om nationale erfaringer og aktuelle energipolitiske initiativer. Vigtigheden af at forbinde nationale energisystemer effektivt på tværs af landene blev også fremhævet.

Konferencen var en del af dette års Grøn Vækst Forum ROHEVIK, initieret af Nordisk Ministerråds kontor i Estland. Se alle præsentationer på forummets hjemmeside.