Spring til indhold

Ny dansk klimaplan

29.08.2013  15:47
Den danske regering offentliggjorde onsdag d. 14. august 2013 en ny klimaplan.

Klimaplanen skal ses som led i opfyldelse af regeringens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 % i 2020 i forhold til 1990, hvoraf et stort skridt blev taget med den brede energiaftale fra marts 2012. Klimaplanen lægger op til en bred dialog med Folketinget, erhvervslivet og civilsamfundet om de kommende indsatser.

Konkrete rammer ventes af regeringen at blive skabt i form af en klimalov, som regeringen vil fremsætte forslag til i det kommende folketingsår. I klimaplanen understreger regeringen, at en offensiv dansk klimapolitik er stærkt afhængig af udviklingen i EU, hvorfor regeringen vil arbejde aktivt for en mere ambitiøs klimapolitik på europæisk niveau. Energisektoren fremstilles som helt centralt for realisering af klimamålene. Andre centrale sektorer er transport-, landbrugs-, affalds og miljøsektoren. Desuden lægges der vægt på, at erhvervslivet ikke pålægges nye skatter og afgifter.
”Derfor vil vi tackle klimaudfordringen så omkostningseffektivt som muligt, og regeringen lægger ikke med klimaplanen op til at pålægge erhvervslivet nye generelle skatter og afgifter”, lyder det fra klimaminister Martin Lidegaard.


For mere information om den nye klimaplan samt kommende energi- og klimakonferencer i Estland henvises til nedenstående links: 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets pressemeddelelse ”Danmark skal føre en aktiv klimapolitik”

Rohevik Green Growth Forum, 26.-27. september 2013 i Tartu og Viljandi

Klimakonference “Climate from the Nordic-Baltic perspective: Science, policy, economy”, 23.-24. oktober 2013 i Tallinn