Spring til indhold

Eksportrådets hold i Baltikum og Finland står til din rådighed

15.01.2016  14:37
Eksportrådets regionale møde fandt sted i Tallinn den 13 - 14. januar 2016, hvor kolleger fra Helsinki, Tallinn, Riga og Vilnius mødtes for at diskutere måder at støtte danske erhvervsinteresser i regionen.

Eksportrådets kontorer i Finland-Baltikum regionen skabte en integreret regional strategi målrettet danske virksomheder på alle fire markeder med bestræbelser på, at imødekomme virksomhedernes behov for opgaveløsning både på de enkelte markeder, såvel som på det Finske/Baltiske marked som helhed.

På det regionale møde i Tallinn blev det fastlagt, at de strategiske forretningsmæssige sektorer for Finland-Baltikum regionen i 2016 vil være: Fødevarer (Eco / Økologiske produkter), Byggeri og Renovation (grønne løsninger), IKT og Digitalisering, Energi (bæredygtige løsninger), Sundhed og Dansk Design.

I Tallinn er virksomheder velkomne til at henvende sig til vores nyligt rekrutterede kommercielle medarbejder: Kristiina Ratman (krirat@um.dk, mobiltelefon +372 53400 906).

Kontaktpersoner ved de forskellige regionale kontorer kan findes her: http://estland.um.dk/da/eksportraadet/regionalt-samarbejde/


TC reg1
Finland-baltiske regionale hold fra Helsinki, Riga, Tallinn og Vilnius.

TC reg3
Brainstorming.

TC reg4
Planlægning.