Spring til indhold

Topledere samles i København for at skabe nye grønne løsninger

20.10.2014  15:30
I opfølgning på FN’s store klimatopmøde i New York samler Global Green Growth Forum (3GF) topledere fra hele verden for at skabe nye konkrete løsninger for grøn omstilling. Det fjerde 3GF-topmøde finder sted d. 20.-21. oktober 2014 i Købehavn.

I opfølgning på FN’s store klimatopmøde i New York samler Global Green Growth Forum (3GF) topledere fra hele verden for at skabe nye konkrete løsninger for grøn omstilling.Det fjerde 3GF-topmøde finder sted d. 20.-21. oktober i Købehavn. Her samles regeringer med nogle af verdens førende globale virksomheder, investorer, byer, internationale organisationer og civilsamfundsrepræsentanter for at dele viden og indgå i 11 konkrete partnerskaber for grøn omstilling.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt er vært for 3GF topmødet, hvor 250-300 topledere i år deltager. De skal omsætte ideer til handling og føre nye grønne løsninger ud i livet på globalt plan.

Dette års topmøde fokuserer på ændring af forbrugs- og produktionsmønstre, og hvordan vi i dag kan påvirke milliarder af fremtidige middelklasseforbrugere til at træffe bæredygtige valg. Det skal bidrage til at sikre fremgang og økonomisk vækst for alle uden samtidigt at undergrave fremtidige generationers eksistensvilkår.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:
"Det er helt nødvendigt at imødegå det nuværende pres på vores planet. Derfor skubber Danmark på for en grøn og mere ressourceeffektiv vækst. 3GF er en unik platform til det formål, fordi fokus er helt konkrete løsninger gennem nye partnerskaber mellem offentlige myndigheder, virksomheder, civilsamfund og de store internationale organisationer”.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:
”Vi har brug for flere innovative partnerskaber på tværs af sektorer og grænser for at sætte skub i den grønne omstilling.  Vi kender mange af løsningerne f.eks. inden for energieffektivitet og omdannelse af affald til energi. Men løsningerne skal udbredes globalt, og de skal bakkes op med finansiering og kommercielle investeringer.  Det er godt, at så mange globale virksomheder og finansieringsinstitutioner, herunder også fra Danmark, kommer til 3GF for at drøfte nye kommercielle partnerskaber."

I alt 11 strategiske partnerskaber er bærende elementer på dette års 3GF topmøde. De har alle potentiale til at fremme bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre for fremtidens forbrugere. Partnerskaberne baner bl.a. vej for bæredygtig tekstilproduktion, bæredygtige byer og energieffektivitet, genbrug af plastik, ny innovation i fødevareproduktion, adgang til vedvarende energi, omdannelse af affald til energi, grønne indkøb indenfor sundhedsindustrien og meget mere. Og i 3GF topmødets ”innovationslaboratorium” er der flere grønne løsninger på vej.

Partnerskaber mellem centrale offentlige og private aktører er centralt for 3GF’s arbejde. 3GF har udviklet en unik model, som har gjort 3GF til en førende platform for grøn omstilling. 3GF blev etableret af den danske regering i 2011 i et samarbejde med Korea og Mexico. Siden har Kina, Kenya, Qatar og Etiopien sluttet sig til samarbejdet.
 
Information om 3GF topmødet, program og deltagere www.3gf.dk
Følg på Twitter @3_GF og del #3GF2014.