Spring til indhold

Unikke danske løsninger præsenteret for den estiske vandsektor

14.03.2017  14:54
Den 8. marts 2017, besøgte seks danske vandværker den danske ambassade i Estland, hvor et vand-tech seminar blev afholdt i samarbejde med forbundet for estiske vandværker (EVEL).

Den Kongelige Danske Ambassade i Tallinn afholdte i samarbejde med Estonian Waterworks Association (EVEL) seminaret "Nye teknologier og innovative løsninger i den danske vandsektor". Seks danske virksomheder og 12 estiske vandværker, konsulentvirksomheder og producenter af vand og kloakering deltog.

Vahur Tarkmees fra Estonian Waterworks Association (EVEL) åbnede seminaret og noterede, at medlemmerne af EVEL og deres vandværker dækker 90 % af forbrugerne, som er tilsluttet det estiske vandnetværk.

Der var fokus på EU-investeringer i vandsektoren, og de danske løsningers mulighed for at hjælpe med både større og mindre projekter. Antti Tooming fra miljøministeriet forklarede, at EU har afsat 140 Mio Euro til den estiske vandsektor. Den nuværende EU-finansiering vil sandsynligvis være den sidste og finansiering fra lokale kommuner og virksomheder vil derfor nødvendigvis stige i de kommende år. Antti Tooming fremhævede, at Danmark var det første land til at underskrive bilaterale kontrakter på miljøområdet.

Seminaret fortsatte med at de danske virksomheder fremlagde deres produktrække og den erfaring, de kan tilbyde deres estiske kolleger.

Hedensted Spildevand A/S er et højteknologisk, topmoderne spildevandselskab med hele fem rensningsanlæg. De har omfattende knowhow og stor erfaring med danske produkter og løsninger og om spildevandsrensning i al almindelighed. Hedensted Spildevand A/S tilbød deres omfattende viden til alle de estiske kolleger.

Liqflow A/S, en privatejet pumpe- og pumpestationsleverandør med mere end 20 års erfaring, præsenterede bl.a. deres unikke OGP grinder-pumpe. Pumpen er specielt anvendelig til pumpning af ikke-renset spildevand i tryksatte spildevandssystemer, og gør det muligt at kloakere hvor det ikke før har været muligt eller økonomisk rentabelt. Liqflow er den eneste virksomhed, der leverer denne service på markedet.

Krüger er en internationalt orienteret dansk virksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Krüger fungerer som konsulenter, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for områderne drikkevand, procesvand og spildevand. Krüger er en del af Veolia og tilbyder en række af verdens førende teknologier og løsninger til vand- og spildevandsbehandling.

Aarsleff præsenterede deres innovative fornyelsesteknologi med et minimum af forstyrrelse og uden opgravning, uanset om rørene er under veje eller bygninger. Aarsleff er opfinder af Cured-In-Place Pipe Lining, hvilket er en yderst effektiv opgravningsfri metode til rørfornyelse med en forventet levetid på mindst 100 år.

Kamstrup er en velkendt dansk virksomhed i Estland. Kamstrup vandt i 2015 en offentlig udbudsrunde  og har leveret 28.000 intelligente vandmålere til 21 estiske vandværker. Kamstrup tilbyder fleksible end-to-end løsninger, der opfylder kundernes unikke krav. De kombinerer den nyeste ultralydsteknologi med fjernaflæsning, avanceret tryk- og lækageovervågning og stor slutbrugerinvolvering. Alle Kamstrups produkter er fremstillet på skandinaviske fabrikker.

Grundfos præsenterede deres pumper og pumpesystemer til forskellige formål samt de mange fordele ved Demand Driven Distribution, pumpe-audit, som kan identificere overdrevet energiforbrug i enhver form for pumpesystem, og Computational Fluid Dynamics, der hjælper til optimere pumpestationers design

Hans-Jørgen Albrechtsen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Institut for Vand og Miljøteknologi gav et oplæg om brugen af sandfilter til rensning af mikro-forurening fra grundvandet og de nyeste data herom.

Seminaret bragte mange virksomheder fra sektoren sammen og nye projekter og samarbejde blev planlagt.

Se mere fotos her.

water--days
Seneste nyt

    Se alle