Spring til indhold

Danmark overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd

07.01.2015  16:14
Per 1. januar 2015 overtog Danmark formandsskabet for Nordisk Ministerråd fra Island.
Nordisk Ministerråd er det officielle samarbejdsorgan for regeringerne i Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland og har eksisteret siden 1971.

Samarbejdet er vidtrækkende og involverer de respektive landes fagministre, der mødes et par gange om året for at styrke de nordiske relationer og gøre det attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i norden. Samarbejdsområderne kan være alt lige fra forskning og miljø, til velfærd og kultur. Til det netop overtagede formandskab har Danmark valgt at sætte Vækst, Velfærd og Værdier samt Arktis i fokus.

Formandskabet løber hele 2015. Ydermere har Danmark overtaget formandsskabet for NB8, det nordisk-baltiske samarbejde, og N5, de nordiske landes udenrigspolitiske samarbejde.

For mere information se norden2015.dk.