Spring til indhold

Ny jernbane strækker sig fra Estland til Polen

30.05.2016  11:40
Etableringen af en 729 kilometer lang jernbane er forbundet med utallige projekter, som danske virksomheder kan byde ind på.

Den planlagte jernbane ’Rail Baltica’, der kommer til at strække sig fra Estland via Letland og Litauen til Polen, vil rykke de baltiske lande tættere på Europas store markeder. Infrastrukturen vil samtidig blive markant forbedret og være en fordel for både rejsende og virksomheder.

EU har bidraget med 422 millioner euro til finansieringen, og linjeføringen igennem de tre lande er vedtaget. I øjeblikket planlægges det store projekt, hvilket vil vare frem til 2019, hvorefter byggearbejdet begynder, og de første tog bør køre på skinner om ti år.
Hele strækningen vil stå færdig i 2030, hvor storbyerne Tallinn, Riga, Kaunas og Warszawa vil være forbundne.

Under byggeriet vil der også være behov for at forbedre eksisterende jernbaner, stationer og platforme samt udvikling af anden infrastruktur såsom broer og tunneler.
Etableringen af Rail Baltica vil herved være forbundet med mange servicekontrakter samt bygge- og anlægsprojekter, hvilket vil være relevant for danske virksomheder. I projekteringsfasen vil især konsulent- og ingeniørvirksomheder kunne byde ind.
Hvis virksomheder er interesserede i at vide mere om de forskellige projekter, så vil ambassaderne i de baltiske lande bistå med kontakt til de rette partnere.

Hvis du vil vide mere
Den danske ambassade i Letland
Inese Leja-Raphael
Tlf.: +371 67226210
E-mail: inelej@um.dk
Hotline: 33 92 05 00