Spring til indhold

Danmark på vej mod en grønnere fremtid

15.07.2014  13:33
Danmarks første Klimalov, der blev vedtaget af Parlamentet den 11. juni 2014, vil skabe en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at gennemføre overgangen til et lav emission samfund.

Klimaforandringerne udgør en alvorlig trussel for vores velfærdssamfund, erhvervsliv og den enkelte borger. Men med klimaloven – der i dag blev vedtaget i Folketinget – tager vi vores del af ansvaret for at begrænse forandringerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Klimaloven vil sikre, at skiftende regeringer tager klimaproblemer alvorligt. Samtidig skal den sørge for, at der hele tiden er fremdrift, så regeringen kan opfylde sit mål om et samfund baseret på 100 pct. vedvarende energi og markant lavere udledning af drivhusgasser i 2050.
Læs mere fra Klima-, energi- og bygningsministeriets pressemeddelelse.

Klimaloven omfatter etablering af et permanent Klimaråd - en uafhængig ekspert rådgivende organ - at fremme et fagligt sammenhængende grundlag for beslutninger vedrørende Danmarks klimapolitik. Klimaråd vil give regeringen uafhængig rådgivning om overgangen til et lav emission samfund.


Regeringen, Enhedslisten og SF er i dag blevet enig om en trestrenget satsning for et grønnere Danmark. 

Aftalen om "Et grønnere Danmark" betyder, at der oprettes en grøn investeringsfond med en udlånskapacitet på 2 mia. kroner og virksomheder kan søge fonden om at medfinansiere grønne projekter; at der etableres en grøn innovationspulje, der skal styrke små- og mellemstore virksomheders innovation i løsninger, og at der etableres et grønt innovationsforum, der skal levere input til regeringens indsats for at fremme grøn omstilling.
Læs mere på finansministeriets hjemmeside og aftale om klimaloven.