Skip to content

Taani välisminister Villy Søvndal oli töövisiidil Eestis

30.08.2012  16:11
Taani välisminister Villy Søvndal oli töövisiidil Eestis 28. augustil 2012.

Kohtumisel välisminister Urmas Paetiga räägiti Eesti-Taani kahepoolsetest suhetest ja arutati Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) koostöö küsimusi. Ministrid arutasid ka ELi Idapartnerluse ja julgeoleku küsimusi ning aktuaalseid välispoliitilisi teemasid, sealhulgas olukorda Süürias ja Afganistanis.

Minister Urmas Paet tunnustas Taanit olulise partnerina Eesti kaitsealases koostöös. Minister lisas, et Eesti on ühinenud Taani initsiatiiviga, mille eesmärk on väljendada jätkuvat poliitilist toetust Afganistanile ning koondada riike, kes oleksid valmis panustama riigi julgeolekujõudude arengu tagamisse ka pärast üleminekuperioodi, alates 2015.

Ministrite ühisel pressikonverentsil väljendas Taani välisminister optimismi Euroopa Liidu kriisi suhtes ja ütles, et 2013 peaks olema aasta, mil EL majandus pöördub taas kasvu suunas.

Visiidi käigus kohtus minister Søvndal peaminister Andrus Ansipi ja Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. Mõlemad Eesti poliitikud tunnustasid Taani  Euroopa Liidu eesistumist käesoleva aasta esimesel poolel.

Peaminister Ansip rõhutas Taani tööd ELi eelarve aruteludel ning liikmesriikide huvide kokkusobitamisel. Välisminister Villy Søvndali sõnul oli eesistumine raske, kuid seda leevendasid koostöövalmidus ja orienteeritus selgetele eesmärkidele. "Taani ei oleks olnud edukas ilma teiste liikmesriikide, sh Eesti toetuseta", ütles minister. Mõlemad ministrid leidsid, et Taani-Eesti äri- ja kaubandussuhetes on veel kasvuruumi.

Kohtumisel Riigikogu spiikri Ene Ergmaga väljendas spiiker parlamendi huvi õppida Taani Euroopa Liidu eesistumise kogemusest, mida saab kasutada ettevalmistuste tegemisel Eesti eesistumiseks 2018. aastal. Nii Villy Søvndal kui Ene Ergma rõhutasid vajadust rohkem keskenduda taastuvenergia valdkonnale ja energiatõhususele.

Minister Søvndal külastas visiidi käigus ka Taani Kultuuri Instituuti ning tegi ekskursiooni Tallinna vanalinnas.

Pärast külaskäiku märkis Villy Søvndal, et head suhted Balti riikidega on üks Taani valitsuse prioriteete ja visiit rõhutas, et meie riikide vaheline suhe on hea ja et koos seistakse silmitsi ühiste väljakutsetega lähitulevikus, nagu olukord Süürias ja Afganistanis.

Vaata lisaks: Intervjuu minister Villy Søvndaliga Eesti Päevalehes (28.08.2012).