Skip to content

Taani ja Norra lubavad vedada keemiarelvad Süüriast välja

11.12.2013  18:47
Tuginedes ÜRO Julgeolekunõukogu ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni OPCW otsustele, on Taani ja Norra teinud ühise pakkumise keemiarelvade Süüriast väljavedamiseks.

Ühisoperatsioonil osalevad mereväe fregatid ja spetsiaalsed kaubalaevad mõlemast riigist. Operatsiooni merel juhib Taani ning Norral on asejuhataja roll.

Keemiarelvade identifitseerimine ja hävitamine Süürias toimub kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2118. OPCW ja ÜRO ühismissioon Süürias on volitatud jälgima Süüria keemiarelvade õigeaegset kõrvaldamist kõige ohutumal ja turvalisemal viisil.

Rahvusvahelise kogukonna plaani kohaselt tuleks kõige ohtlikumad keemiarelvad viia Süüriast välja 31. detsembriks 2013. Lõpliku kava Süüria keemiarelvade hävitamiseks peaks OPCW täitevkomitee heaks kiitma oma koosolekul 17. detsembril 2013.

Vt pressiteadet Taani kaitseministeeriumi koduleheküljel (inglise keeles).