Skip to content

Põhja- ja Baltimaade rändekonverents vahendas ka Taani kogemust

14.03.2013  16:39
Taani Tööministeeriumi tööhõive ja rahvusvahelise värbamise agentuuri Workindenmark direktor Marianne Hansen tutvustas Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil Tallinnas Taani kogemusi kõrgharidusega tööjõu värbamisel.
Konverentsil "Rahvastiku rändest tingitud väljakutsed Põhja- ja Baltimaades" Kumu kunstimuuseumis Tallinnas 7.-8. märtsil 2013. aastal tutvustasid esinejaid kõigist Balti- ja Põhjamaadest migratsioonitendentse oma riikides, ja arutasid oma tavasid. Konverentsi eesmärgiks oli jagada teadmisi, kuidas värvata ja säilitada tööjõudu praegu ja tulevikus.

Taanit esindaja Marianne Hansen, Taani Tööministeeriumi tööhõive ja rahvusvahelise värbamise agentuuri Workindenmark direktor, rääkis oma ettekandes Taani kogemustest  kõrgharidusega tööjõu leidmisel ja hoidmisel. Taanis on alates 2008. aastast olnud kindel strateegia, et oleks lihtne töötajaid värvata ning luua head tingimused uutele tulijatele.

Rohkem infot konverentsi kohta ja ettekanded leiate Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse veebilehelt.


Foto: Siim Kumpas/norden.ee