Skip to content

Taastuvenergia, energiatõhusus ja regionaalne koostöö olid arutusel Roheviku konverentsil Tallinnas

25.10.2012  13:53
Põhja- ja Baltimaade energiaturu konverentsil "Energiatõhususe ja taastuvenergia poliitilised väljakutsed", mis toimus 18.-19. oktoobril 2012 Tallinnas, vahetasid Põhjamaade ja Balti riikide spetsialistid kogemusi energeetikaküsimustes.

Laienenud Euroopa Liit on muutnud tihedama Põhja-ja Baltimaades piirkondliku koostöö energeetikaküsimustes aktuaalsemaks.

Konverentsil osalesid Põhja- ja Baltimaade asjaomaste ministeeriumide ja institutsioonide, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, riiklike agentuuride, tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Bjarne Juul-Kristensen Taani Energiaagentuurist tutvustas taastuvenergia arengut ja väljakutseid Taanis. Ta rõhutas, et Taanis on taastuvenergial läinud edukalt, ja ühtlasi tõi välja taastuvenergia arengu hea positsiooni võrreldes teiste ELi riikidega. Bjarne Juul-Kristensen ütles, et ELi taastuvenergia eesmärk Taanile aastaks 2020 kindlasti saavutatakse. Ta tõi esile, et taastuvenergia edendamise edukuse võti on nii riigi kui ka turu kaasamises. Juul-Kristensen tutvustas konverentsi osalejatele ka uut Taani energiakokkulepet aastast 2012.

Konverentsi teisel päeval tutvustas Bjarne Juul-Kristensen uue energiatõhususe direktiivi olukorda, kasutades Taani näiteid. Osalejad tõstsid esile, et energiatõhususe direktiiv oli Taani Euroopa Liidu eesistumise ajal 2012. aasta esimesel poolaastal üks peamisi prioriteete. Juul-Kristensen selgitas uue direktiivi kahte artiklit, mis põhinevad Taani kogemusel.

Konverentsil jõuti järeldusele, et piirkondlik energiaalane koostöö peab olema ennetavalt edendama ühiseid huvisid, vahetades teavet riikide kogemustest ja järgides praeguse energiapoliitika algatusi. Rõhutati edasiste ühenduste loomise tähtsust riikide energiasüsteemide vahel.

Konverents oli üks tänavustest rohelise majanduskasvu foorumi ROHEVIK üritustest. Konverentsi ettekanded leiab foorumi veebilehelt.