Skip to content

Loeng Tallinna Tehnikaülikoolis Taani EL eesistumisest

17.05.2012  10:29
Kolmapäeval, 16. mail 2012 andsid Taani suursaadik ja Taani saatkonna esimene sekretär loengu Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Loengu avas Taani suursaadik Uffe A. Balslev, kes rääkis Eesti ja Taani ajaloolisest suhetest ning suursaadiku isiklikest kogemustest Eestis.

Seejärel tegi saatkonna esimene sekretär Helle Agerdal Olsen ettekande Taani kui Euroopa Liidu 2012. aasta esimese poolaasta eesistujariigi prioriteetidest. Rääkides eesistumise prioriteetidest ühtse turu osas keskendus ettekanne algatustele, mis parandavad riskikapitali, riigihangete ja intellektuaalomandi õiguste praegusi tingimusi ning arutles paremini toimiva digitaalse ühtse turu üle.

Lõpuks kirjeldas Helle Agerdal Olsen Eesti ja Taani vahelisi kaubandus- ja ärisuhteid, tuues sealhulgas näiteid vahetatavatest kaupadest ja teenustest ning kuidas finantskriis on mõjutanud kahepoolseid kaubandussuhted.

Ettekannetele järgnes arutelu küsimuste ja vastustega.Viimased uudised

    Vaata kõiki