Spring til indhold

Gebyrregler og gebyrer

Der opkræves gebyr for ambassadens bistand.

Ambassaden kan bistå med serviceydelser. Det gælder f.eks. bistand til danske virksomheder og bistand til nødstedte, herunder folk der mister deres pas under ophold i Estland.

Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, uanset om henvendelsen sker til ambassaden eller til Udenrigsministeriet i København. For nogle ydelser afkræves på baggrund af tidsforbruget, mens der for andre opkræves et fast gebyr.

Gebyrsatser

Fra den 1. januar 2011 er alle betalinger i Euro. Der er ikke mulighed for at betale i DKK og/eller med betalingskort. Vi foretrækker forudbetaling på ambassadens konto (IBAN: EE093300333478270003, Danske Bank, Tallinn, “Taani Saatkond/Embassy of Denmark”). Ved betaling i kontanter beder vi om at sørge for at have præcist beløb med.

Ydelse Gebyr (DKK) Gebyr (EUR)
Nødpas
(hverdage 10.00 - 16.00)
955 128
Nødpas *
(hverdage, udenfor kontortid)
2.155 289
Nødpas **
(lukkedage, herunder weekend)
3.080 413
Dansk pas til personer under 12 år 955 128
EU-nødpas 955 128
Internationalt kørekort 330 44
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger, NemID, fødsels- og dåbsattester, momsrefusion 195 26
Individuel bistand, pr. time.*** 955 128

* Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2.150 for det første pas og herefter DKK 955 pr. pas.
** Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3.075 for det første pas og herefter DKK 955 pr. pas.
*** Timetakst, pris pr. påbegyndt time. Der debiteres minimum for 1 time, og hver påbegyndte time debiteres som en hel time.

Kontakt

Leder af den administrative og konsulære afdeling
Mads Michael Hastrup Nilsson
madnil@um.dk
Tlf. +372 6 306 432