Spring til indhold

Estiske og danske udenrigsministre mødtes i København

04.03.2014  11:04
Estlands udenrigsminister Urmas Paet besøgte København den 28. februar 2014 for at mødes med den nye danske udenrigsminister Martin Lidegaard.

Ministrene drøftede aktuelle udenrigspolitiske emner, herunder situationen i Ukraine. Derudover drøftedes forholdet mellem Estland og Danmark, forsvarssamarbejde, e-tjenester, Arktisk Råd og det nordisk-baltiske samarbejde.

Læs hele pressemeddelelsen fra estiske udenrigsministeriums hjemmeside.