Spring til indhold

Den danske ambassade medarrangør af ”Rule of Law” seminar

12.06.2014  16:25
I marts 2013 underskrev udenrigsministrene fra Holland, Tyskland, Finland og Danmark et brev til José Manuel Barroso, det såkaldte fire-lande-initiativ, hvori der opfordredes til, at EU yderligere prioriterer fremme af retsstatsprincipperne.

Som svar på fire-lande-initiativet kom Kommissionen i marts 2014 med meddelelsen ”A new EU Framework to Strengthen the Rule of Law”. Følg venligst linket, for at se meddelelsen i sin fulde længde:
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf

Onsdag den 11. juni blev seminaret ”Better safeguards to the rule of law“ afholdt i Tallinn. Seminaret er hen over foråret blevet forberedt af den danske ambassade i samarbejde med den hollandske, finske og tyske ambassade samt EU-Kommissionens kontor i Tallinn. Seminaret var en diskussion af retsstatsprincipperne i EU i lyset af meddelelsen fra Kommissionen.

Den danske ambassade betragter seminaret som en succes, da det dannede ramme om en  informativ diskussion om retsstatsprincipperne i EU og satte øget fokus på dette vigtige emne.