Spring til indhold

Danmark i SABER STRIKE

10.06.2014  16:06
Forsvaret deltager i juni 2014 i en øvelse i de baltiske lande sammen med en række andre lande.
Forsvaret har gennem længere tid planlagt deltagelse i den amerikansk-ledede øvelse SABER STRIKE i de baltiske lande i perioden 9.-20. juni 2014. Øvelsen har overordnet til formål at træne kommando og kontrol samt interoperabilitet med partnernationer.
Dansk deltagelse i øvelsen vil finde sted med hærens reaktionskampgruppe, ARK-skibe fra søværnet samt stabsofficerer fra flyvevåbnet – i alt 879 mand (heraf 51 i et nationalt støtteelement, der ikke er deltager på selve øvelsen).

Øvelsen ledes af den amerikanske Europa Kommando, og er en årlig tilbagevendende begivenhed. Det vil være første gang, at Danmark deltager på øvelsen. Øvelsen vil hovedsagligt finde sted i Letland men med elementer i Estland og Litauen, mens der desuden vil være deltagelse fra USA, Storbritannien, Finland og Norge. Samlet set vil disse lande deltage med i alt 2.000 mand.

Planlægningen af dansk deltagelse har været i gang, før krisen i Ukraine brød ud, idet Forsvaret siden juni 2013 har planlagt på deltagelse. Øvelsen har således ikke sammenhæng med den nuværende krise i Ukraine, ligesom øvelsen ikke er rettet mod Rusland.

Dansk deltagelse i øvelsen finder sted ud fra et operativt hensyn, idet Forsvaret vurderer, at aktiviteten har meget høj prioritet for dansk forsvar. Øvelsen vil kunne medvirke til at uddanne Hærens reaktionskampgruppe samt afprøve Hærens nye koncept for opstilling, uddannelse, deployering og indsættelse af de opstillede reaktionskampgrupper. Endelig vil øvelsen giver mulighed for at træne multinationalitet og værnsfælles opgaveløsning.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at SABER STRIKE ikke er en NATO øvelse og derfor ikke indgår i NATO’s program over forsikrende tiltag (såkaldte ”reassurance measures”).