Spring til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Handelsbarrierer er skridt, som regeringer eller myndigheder i lande (uden for EU) tager, og som stiller importerede varer og tjenesteydelser konkurrencemæssigt dårligere end lokale varer og tjenesteydelser.

Eksportrådet kan hjælpe med at fjerne handelsbarrierer på eksportmarkederne.

Læs mere fra Eksportrådets hjemmeside.
Udenrigsministeriet
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf. +45 33 92 05 00
eksportraadet@um.dk