Spring til indhold

Forsvarsattaché

Med virkning fra 1. juli 2012 tiltræder oberst Søren Frausig som dansk forsvarsattaché i de tre baltiske lande.

Ved en ceremoni i det litauiske forsvarsministerium 3. juli 2012 afleverede den nye forsvarsattaché sine akkreditiver. Under akkreditivoverrækkelsen var obersten ledsaget af ambassadør Jørgen Molde og den afgående forsvarsattaché kommandør Ulf M. Berthelsen, som har bestridt posten de seneste fire år.
Efter denne formelde akkreditering foretog tiltrædende og afgående forsvarsattachér såvel afskeds- som ankomstbesøg ved forsvarsministerierne i Estland og Letland.

Oberst Søren Frausig er fra flyvevåbnet og var indtil sin tiltrædelse som forsvarsattaché i Baltikum tjenstgørende ved NATO Joint Force Command Brunssum i Holland.
Obersten har endvidere tillige tidligere bl.a. gjort tjeneste ved Baltic Defence College og som dansk militærrådgiver i den estiske generalstab.

Oberst Søren Frausig vil residere ved den Kongelige Danske Ambassade i Vilnius og herfra i samarbejde med de to øvrige danske ambassader dække forsvars- og sikkerhedssamarbejdet med alle tre baltiske lande.

 

 

KONTAKT

 

Forsvarsattaché

Oberst Søren Frausig


Embassy of Denmark in Lithuania

T. Kosciuskos gatve 36

01100 Vilnius

Lithuania


Tlf: +370 5264 8760

Fax: +370 5231 2300

E-mail: sorfra@um.dk